Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Kiểm điểm theo tinh thần NQTW4: Quan trọng nhất vẫn là sửa chữa, khắc phục khuyết điểm
Cập nhật ngày: 30/11/2012 09:18 (GMT +7)
 Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn đều đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2012, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong ảnh Sản xuất gang đúc tại Công ty Diesel Sông Công.
Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn đều đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2012, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong ảnh Sản xuất gang đúc tại Công ty Diesel Sông Công.

Dịp cuối năm, cùng với việc nỗ lực vượt qua khó khăn để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy Đảng các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đang tập trung cao độ cho đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt: Kiểm điểm tự phê bình (TPB) và phê bình (PB) theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQTW4).

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, mỗi cấp ủy đều có những linh hoạt, sáng tạo để triển khai thực hiện phù hợp, đạt hiệu quả cao. Việc lấy ý kiến góp ý của các tập thể và cá nhân được thực hiện dân chủ, công khai, có những gợi mở để người tham gia ý kiến dám nói ra những vấn đề băn khoăn, trăn trở và thể hiện chính kiến của mình. Tính đến nay, hầu hết cấp ủy cấp huyện, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã hoàn thành việc kiểm điểm, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng còn lại đã và đang tiến hành, phấn đấu hoàn thành vào trung tuần tháng 12.

 

Qua theo dõi quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm cho thấy đại đa số các cấp ủy đảng đều thực hiện nghiêm túc; các buổi sinh hoạt kiểm điểm của các tổ chức cơ sở đảng đều có đại biểu cấp trên tới dự, theo dõi và chỉ đạo trực tiếp; các ý kiến tham gia được tập hợp đầy đủ, nghiêm túc và được các tập thể, cá nhân liên quan có báo cáo tiếp thu, giải trình, làm rõ đúng, sai, quy rõ trách nhiệm, chỉ ra nguyên nhân (cả chủ quan và khách quan). Tình trạng nể nang, né tránh, tư tưởng “dễ người dễ ta” đã được khắc phục.

 

Với thái độ nghiêm túc, nhìn thẳng vào sự thật, nhiều cấp ủy và tổ chức đảng đã nhận thấy những khuyết điểm, hạn chế trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và thừa nhận ở mỗi ngành, địa phương, đơn vị đều có một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực, còn ngại khó, ngại khổ, không nhiệt tình trong công tác; một số cán bộ có biểu hiện nhũng nhiều, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; vẫn còn hiện tượng nể nang, né tránh, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám dấu tranh; thậm chí có cán bộ, đảng viên sa sút ý chí phấn đấu, lập trường tư tưởng không vững vàng, có biểu hiện quan liêu. Sau kiểm điểm, đa số các cấp ủy đã có kế hoạch, biện pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục ngay những khuyết điểm, hạn chế; xử lý ngay một số vi phạm trong quản lý đất đai, quản lý đô thị, giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn…

 

Về việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tuy mỗi nơi có những đặc thù khác nhau, nhưng nổi lên những hạn chế như: Một số cấp ủy còn chưa chặt chẽ trong khâu kiểm tra, giám sát công tác của cơ quan, địa phương, đơn vị, dẫn đến những sơ xuất, sai sót hoặc giải quyết công việc chưa kịp thời… Tiếp thu ý kiến góp ý, một số cấp ủy đã tiến hành rà soát và chỉ đạo ban hành ngay những quy định, quy chế nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và hiệu lực quản lý của chính quyền; chỉ đạo rà soát, kiện toàn, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, đảng viên ở một số lĩnh vực công tác nhạy cảm; rà soát và ra quyết định thu hồi hoặc thay đổi chủ đầu tư đối với những dự án đã được cấp phép nhưng bỏ hoang lâu ngày, chủ đầu tư không có khả năng tiếp tục thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy viên tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm những vụ khiếu kiện phức tạp kéo dài còn tồn đọng gây bức xúc trong dư luận và nhân dân địa phương.

Với nguyên tắc tập trung, dân chủ, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, thực hiện cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, qua kiểm điểm, một số cấp ủy cũng đã nhận ra nguyên tắc tập trung dân chủ chưa được thực hiện nghiêm túc. Việc xác định thẩm quyền người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan ở một số địa phương, đơn vị chưa rõ ràng, rành mạch; có cấp ủy chưa thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy chế làm việc. Có đơn vị tuy chưa xảy ra mất đoàn kết nội bộ, song vẫn còn biểu hiện “bằng mặt không bằng lòng”, chưa thẳng thắn với nhau trong kiểm điểm, phê bình, chưa thật sự “tâm phục, khẩu phục”. Về công tác cán bộ, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã nhận ra thiếu sót trong việc phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; công tác cán bộ còn bị động, lúng túng, chắp vá; thiếu những cán bộ, chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực. Trong xử lý cán bộ, đảng viên có sai phạm vẫn còn hiện tượng nể nang, chưa kiên quyết…

 

Nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nội dung cần làm ngay theo tinh thần NQTW4. Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (ngày 20-11), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Đương cũng đã nhấn mạnh: Cấp ủy các cấp cần chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả NQTW4 gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mặc dù công việc bận rộn, song việc kiểm điểm TPB và PB ở cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo tinh thần NQTW4 cần được tiến hành theo đúng hướng dẫn, không được kết hợp với kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Riêng nội dung đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012 về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống thì căn cứ vào kết quả kiểm điểm của đợt sinh hoạt chính trị này để đánh giá...

 

Việc tổ chức kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 đã và đang giúp cho các cấp ủy cũng như mỗi cá nhân kịp thời nhận ra những khuyết điểm, hạn chế của mình. Nhưng vấn đề quan trọng hơn cả và có ý nghĩa quyết định là các tập thể, cá nhân phải đề ra và thực hiện cho được những giải pháp khắc phục và sửa chữa. Đó chính là những hành động thiết thực nhất góp phần vào xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển hiện nay.

 

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Công Thương: Trong quá trình kiểm điểm TPB và PB, chúng tôi không né tránh mà rất thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá ưu, nhược điểm của từng thành viên trong cấp ủy, nhất là các cá nhân được giao phụ trách một số lĩnh vực nhạy cảm (như quản lý thị trường, quản lý điện, xây dựng các cụm công nghiệp…). Dù chưa tổng kết đợt kiểm điểm, song quan điểm của Đảng ủy Sở Công Thương là sẽ xử lý nghiêm, không vị nể đối với những trường hợp vi phạm... 


 

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Mây, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh: Theo tôi, để góp phần thực hiện hiệu quả NQTW4, thời gian tới cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, tư tưởng đạo đức, đặc biệt là đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hiện nay, trong hệ thống các trường đại học chưa có môn học nào dạy về đạo đức công vụ cho sinh viên. Bên cạnh đó, trong nội dung bồi dưỡng cập nhật kiến thức thường xuyên cũng như các lớp đảng viên mới, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện cần lồng ghép nội dung này vào giảng dạy thì sẽ có sức lan tỏa tốt và mang lại hiệu quả cao hơn…


Phạm Thị Ngũ, người dân xóm 9, thị trấn Sông Cầu (Đồng Hỷ): Mong rằng sau đợt kiểm điểm TPB và PB theo tinh thần NQTW4, các tổ chức đảng trên địa bàn sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến, nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo. Trong đó, theo tôi, điều cốt yếu nhất là cần kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng suy thoái về phẩm chất, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng…

 

 

Trang Long
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
1. Khối lượng, địa điểm nhập: 1.000 tấn , trong đó: - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình: 300 tấn; - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên: 400 tấn; - Chi cục Dự trữ Nhà nước Thành phố Thái Nguyên: 300 tấn.

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 26-34oC
  • Khu vực phía Tây 26-34oC
  • Khu vực phía Nam 26-34oC
  • Khu vực phía Đông 26-34oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Phim tài liệu: Nguyện theo con đường của Bác Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Báo đặc biệt chào mừng chiến thắng 30-4 và 1-5 (2018) Số báo hàng tháng-số T6/2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG

Ghềnh Đá Đĩa là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Phú Yên, nằm cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 40 km. Ghềnh Đá Đĩa được hình thành khi núi lửa phun trào dung nham xuống biển, khi gặp nước lạnh cùng nhiều hiện tượng tự nhiên khác tạo nên cảnh quan kỳ thú như hôm nay. Bãi đá với hàng nghìn những...

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE