Tour du lịch hàng ngày , Tour du lịch trong nước , Tour du lịch Quốc tế , Tour du lịch sapa ghép đoàn, Tour du lịch Sapa , Tour du lịch Hạ Long ghép hàng ngày , Du lịch Hạ Long giá rẻ , Tour Hạ Long ghép khách lẻ , Tour du lịch việt nam , gunny mới nhất ,
Kiểm điểm theo tinh thần NQTW4:

Quan trọng nhất vẫn là sửa chữa, khắc phục khuyết điểm

Cập nhật ngày: 30/11/2012 09:18
Dịp cuối năm, cùng với việc nỗ lực vượt qua khó khăn để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy Đảng các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đang tập trung cao độ cho đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt: Kiểm điểm tự phê bình (TPB) và phê bình (PB) theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQTW4).
Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn đều đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2012, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong ảnh Sản xuất gang đúc tại Công ty Diesel Sông Công.
Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn đều đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2012, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong ảnh Sản xuất gang đúc tại Công ty Diesel Sông Công.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, mỗi cấp ủy đều có những linh hoạt, sáng tạo để triển khai thực hiện phù hợp, đạt hiệu quả cao. Việc lấy ý kiến góp ý của các tập thể và cá nhân được thực hiện dân chủ, công khai, có những gợi mở để người tham gia ý kiến dám nói ra những vấn đề băn khoăn, trăn trở và thể hiện chính kiến của mình. Tính đến nay, hầu hết cấp ủy cấp huyện, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã hoàn thành việc kiểm điểm, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng còn lại đã và đang tiến hành, phấn đấu hoàn thành vào trung tuần tháng 12.

 

Qua theo dõi quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm cho thấy đại đa số các cấp ủy đảng đều thực hiện nghiêm túc; các buổi sinh hoạt kiểm điểm của các tổ chức cơ sở đảng đều có đại biểu cấp trên tới dự, theo dõi và chỉ đạo trực tiếp; các ý kiến tham gia được tập hợp đầy đủ, nghiêm túc và được các tập thể, cá nhân liên quan có báo cáo tiếp thu, giải trình, làm rõ đúng, sai, quy rõ trách nhiệm, chỉ ra nguyên nhân (cả chủ quan và khách quan). Tình trạng nể nang, né tránh, tư tưởng “dễ người dễ ta” đã được khắc phục.

 

Với thái độ nghiêm túc, nhìn thẳng vào sự thật, nhiều cấp ủy và tổ chức đảng đã nhận thấy những khuyết điểm, hạn chế trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và thừa nhận ở mỗi ngành, địa phương, đơn vị đều có một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực, còn ngại khó, ngại khổ, không nhiệt tình trong công tác; một số cán bộ có biểu hiện nhũng nhiều, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; vẫn còn hiện tượng nể nang, né tránh, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám dấu tranh; thậm chí có cán bộ, đảng viên sa sút ý chí phấn đấu, lập trường tư tưởng không vững vàng, có biểu hiện quan liêu. Sau kiểm điểm, đa số các cấp ủy đã có kế hoạch, biện pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục ngay những khuyết điểm, hạn chế; xử lý ngay một số vi phạm trong quản lý đất đai, quản lý đô thị, giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn…

 

Về việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tuy mỗi nơi có những đặc thù khác nhau, nhưng nổi lên những hạn chế như: Một số cấp ủy còn chưa chặt chẽ trong khâu kiểm tra, giám sát công tác của cơ quan, địa phương, đơn vị, dẫn đến những sơ xuất, sai sót hoặc giải quyết công việc chưa kịp thời… Tiếp thu ý kiến góp ý, một số cấp ủy đã tiến hành rà soát và chỉ đạo ban hành ngay những quy định, quy chế nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và hiệu lực quản lý của chính quyền; chỉ đạo rà soát, kiện toàn, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, đảng viên ở một số lĩnh vực công tác nhạy cảm; rà soát và ra quyết định thu hồi hoặc thay đổi chủ đầu tư đối với những dự án đã được cấp phép nhưng bỏ hoang lâu ngày, chủ đầu tư không có khả năng tiếp tục thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy viên tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm những vụ khiếu kiện phức tạp kéo dài còn tồn đọng gây bức xúc trong dư luận và nhân dân địa phương.

Với nguyên tắc tập trung, dân chủ, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, thực hiện cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, qua kiểm điểm, một số cấp ủy cũng đã nhận ra nguyên tắc tập trung dân chủ chưa được thực hiện nghiêm túc. Việc xác định thẩm quyền người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan ở một số địa phương, đơn vị chưa rõ ràng, rành mạch; có cấp ủy chưa thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy chế làm việc. Có đơn vị tuy chưa xảy ra mất đoàn kết nội bộ, song vẫn còn biểu hiện “bằng mặt không bằng lòng”, chưa thẳng thắn với nhau trong kiểm điểm, phê bình, chưa thật sự “tâm phục, khẩu phục”. Về công tác cán bộ, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã nhận ra thiếu sót trong việc phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; công tác cán bộ còn bị động, lúng túng, chắp vá; thiếu những cán bộ, chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực. Trong xử lý cán bộ, đảng viên có sai phạm vẫn còn hiện tượng nể nang, chưa kiên quyết…

 

Nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nội dung cần làm ngay theo tinh thần NQTW4. Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (ngày 20-11), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Đương cũng đã nhấn mạnh: Cấp ủy các cấp cần chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả NQTW4 gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mặc dù công việc bận rộn, song việc kiểm điểm TPB và PB ở cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo tinh thần NQTW4 cần được tiến hành theo đúng hướng dẫn, không được kết hợp với kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Riêng nội dung đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012 về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống thì căn cứ vào kết quả kiểm điểm của đợt sinh hoạt chính trị này để đánh giá...

 

Việc tổ chức kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 đã và đang giúp cho các cấp ủy cũng như mỗi cá nhân kịp thời nhận ra những khuyết điểm, hạn chế của mình. Nhưng vấn đề quan trọng hơn cả và có ý nghĩa quyết định là các tập thể, cá nhân phải đề ra và thực hiện cho được những giải pháp khắc phục và sửa chữa. Đó chính là những hành động thiết thực nhất góp phần vào xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển hiện nay.

 

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Công Thương: Trong quá trình kiểm điểm TPB và PB, chúng tôi không né tránh mà rất thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá ưu, nhược điểm của từng thành viên trong cấp ủy, nhất là các cá nhân được giao phụ trách một số lĩnh vực nhạy cảm (như quản lý thị trường, quản lý điện, xây dựng các cụm công nghiệp…). Dù chưa tổng kết đợt kiểm điểm, song quan điểm của Đảng ủy Sở Công Thương là sẽ xử lý nghiêm, không vị nể đối với những trường hợp vi phạm... 


 

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Mây, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh: Theo tôi, để góp phần thực hiện hiệu quả NQTW4, thời gian tới cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, tư tưởng đạo đức, đặc biệt là đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hiện nay, trong hệ thống các trường đại học chưa có môn học nào dạy về đạo đức công vụ cho sinh viên. Bên cạnh đó, trong nội dung bồi dưỡng cập nhật kiến thức thường xuyên cũng như các lớp đảng viên mới, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện cần lồng ghép nội dung này vào giảng dạy thì sẽ có sức lan tỏa tốt và mang lại hiệu quả cao hơn…


Phạm Thị Ngũ, người dân xóm 9, thị trấn Sông Cầu (Đồng Hỷ): Mong rằng sau đợt kiểm điểm TPB và PB theo tinh thần NQTW4, các tổ chức đảng trên địa bàn sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến, nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo. Trong đó, theo tôi, điều cốt yếu nhất là cần kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng suy thoái về phẩm chất, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng…

 

 

 • Trang Long
 • Ý kiến   Xem ý kiến bạn đọc                        In trang này     Email
  Ý kiến bạn đọc (0)
   
   
   
  Captcha
   
    
  Tin cùng sự kiện

  Xem tin theo :
  Nhóm sự kiện trong tỉnh
  HIÊN PHÁP NƯỚC CHXNCN VIỆT NAM 2013
  Tài liệu Hỏi - Đáp về Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM
  Cuộc thi Video Clip về “Bảo vệ môi trường”
  Thái Nguyên - Đệ Nhất Danh Trà
  SÁCH ẢNH PHỤC VỤ LIÊN FESTIVAL TRÀ THÁI NGUYÊN-VIỆT NAM LẦN THỨ 2, NĂM 2013
Picture book - republished with correction and addition - serves the second international tea festival, Thai Nguyen, 2013
经补充,修改并再版服务宣传2013年越南 - 太原第二届茶节的照片书
  50 năm Ngày thành lập Báo Thái Nguyên 25/8/1962 - 25/8/2012

  Chuyện về nữ Bí thư Chi bộ

  Chuyện về nữ Bí thư Chi bộ Tiếp xúc với chị Lưu Thị Lan, Bí thư Chi bộ xóm 11, xã Hà Thượng (Đại Từ), tôi có cảm tình ngay từ ban đầu. Chị Lan có dáng người nhỏ nhắn, nói năng nhẹ nhàng, cởi mở… Gần 12 năm làm Trưởng xóm, Phó Bí thư Chi bộ xóm 9; rồi Bí thư Chi bộ xóm 11, chị luôn được mọi người tin yêu...

  Gia đình cháu Nghĩa cần được giúp đỡ

  Gia đình cháu Nghĩa cần được giúp đỡ Chúng tôi đến thăm cháu Nguyễn Văn Nghĩa, bị bại não ở xóm Làng Muông, xã Yên Ninh (Phú Lương). Đã lên chín tuổi nhưng Nghĩa như một đứa trẻ lên ba, chân tay co quắp, nằm một chỗ, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật.

  Thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản là tài sản thế chấp phát mại

  Chi nhánh Thẩm định giá và Đấu giá Việt Bắc - Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Doanh nghiệp (BCV), tổ chức bán đấu giá tài sản là tài sản thế chấp phát mại quyền sử dụng đất như sau:

  Quảng cáo miến phí trên Báo điện tử
  TUYỂN SINH ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 2014
  Bảo tàng Thái Nguyên

  TÌM KIẾM THÔNG TIN

  NGÀY NÀY NĂM XƯA

  Một số sự kiện trong ngày 20 tháng 9:

  * Ngày 20-9-1961, lần đầu tiên ở Việt Nam đã thực hiện tốt thủ thuật "mổ gan khô" (lúc cắt gan không chảy máu) tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Phương...

  CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Số báo đặc biệt 2-9-2014
  Số 36/Tháng 89 năm 2014-Báo hằng tháng

  Cây chè Shan Tuyết hiện được ví như “vàng xanh” mang lại cuộc sống ấm no cho đồng bào Mông trên vùng cao nguyên đá khắc nghiệt huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Sự khác biệt chỉ có ở những cây chè sống ở độ cao hàng nghìn mét như chè Shan Tuyết chính là cánh chè sau khi chế biến sẽ còn vương lại một lớp phấn mỏng giống như tuyết. Đồng bào nơi đây xưa nay coi thứ thức uống tinh khiết này là sự hòa quyện và tích tụ tinh túy của trời và đất. Đây cũng chính là thứ nước uống giúp đồng bào Mông thêm bền bỉ, dẻo dai trên những triền núi chênh vênh của cao nguyên đá Tủa Chùa.

  Ảnh : TNĐT

  Thông tin tuyên dụng
  BẢNG GIÁ ĐẤT 2014
  Chung tay phòng, chống may túy - HIV/AIDS
  Chuyên mục Ô tô xe máy
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
  Việt Phượng SELICA
/UserFiles/File/2013/VietphuongSELICA.jpg
  Nhiệt điện An Khánh
  Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
  • Số 36/Tháng 89 năm 2014-Báo hằng tháng
  • Số 35/Tháng 8 năm 2014-Báo hằng tháng
  • Số 34/Tháng 7 năm 2014-Báo hằng tháng
  • Số 33/Tháng 6 năm 2014-Báo hằng tháng
  • Số 32/Tháng 5 năm 2014-Báo hằng tháng
  • Số 31/Tháng 4 năm 2014-Báo hằng tháng
  • Số 30/Tháng 3 năm 2014-Báo hằng tháng
  • Số 29/Tháng 2 năm 2014-Báo hằng tháng
  • Số 28/Tháng 1 năm 2014-Báo hằng tháng
  • Số 27/Tháng 12 năm 2013-Báo hằng tháng