Đại Từ: Biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu

Cập nhật: Thứ sáu 13/11/2020 - 18:52

Ngày 13-11, huyện Đại Từ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020 (ảnh).

Những năm qua, huyện Đại Từ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng xã hội học tập và đạt được những kết quả tích cực. Trong giai đoạn 2016-2020, các trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, thị trấn đã tổ chức được 1.441 lớp học nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 50.600 lượt người dân; toàn huyện có 39.955 hộ gia đình được công nhận “gia đình học tập”, đạt 78% tổng số gia đình của huyện; 95 dòng họ được công nhận “dòng họ học tập”, đạt 88,7%; 379 xóm, tổ dân phố được công nhận “cộng đồng học tập”, đạt 94%; 135  cơ quan, đơn vị được công nhận “đơn vị học tập”, đạt 88%... Việc thực hiện phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tại Hội nghị, UBND huyện Đại Từ đã tặng Giấy khen cho 16 gia đình, dòng họ; Hội khuyến học huyện tặng Giấy khen cho 41 gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. 

Nguyên Ngọc
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG