Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Tạo đà vững chắc để vươn tới: Bài 2: Nông thôn ngày càng khởi sắc
Cập nhật ngày: 23/04/2019 09:20 (GMT +7)

Thời gian qua, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), với sự nỗ lực vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực nông thôn từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Chương trình đã và đang đi vào chiều sâu, hướng tới sự hài lòng của người dân…

 

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, thời gian qua, nhiều giống cây trồng mới cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao đã được nông dân các địa phương trong tỉnh đưa vào sản xuất. Trong ảnh: Mô hình gieo cấy giống lúa thuần chất lượng cao Đài Thơm 8 tại xã Bảo Lý (Phú Bình).

Khi cấp ủy, chính quyền nỗ lực vào cuộc

XDNTM là Chương trình trọng tâm, xuyên suốt được đề cập trong Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Mục tiêu trọng tâm của Chương trình là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nông dân; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Đối với Thái Nguyên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có từ 70% số xã trở lên đạt chuẩn NTM. Để triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả , ngày 7/9/2016, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 2292/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình XDNTM của tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. HĐND tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 quy định về cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020, trong đó quy định phần vốn huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tham gia XDNTM tối thiểu từ 5% đến 15% tổng mức đầu tư công trình. Đồng thời, ban hành Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh để thực hiện.

Ngoài ra, tỉnh cũng đã hoàn thiện Bộ tiêu chí về xã NTM giai đoạn 2011-2016 và giai đoạn 2017-2020, trong đó có tiêu chí xã NTM, xóm NTM kiểu mẫu và hộ gia đình NTM. Để đẩy nhanh tiến độ XDNTM, ngoài các cơ chế của Trung ương, xuất phát từ thực tế địa phương, tỉnh ta đã ban hành một số chính sách đặc thù như: Giai đoạn 2016-2020, mức hỗ trợ cho các xã đăng ký đạt chuẩn NTM tối thiểu 4 tỷ đồng/năm; xã NTM kiểu mẫu 2 tỷ đồng/năm; xã còn lại tối thiểu 400 triệu đồng/năm. Cùng với đó, mỗi năm, tỉnh hỗ trợ 100 nghìn tấn xi măng để hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Lòng dân đồng thuận

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản của Chương trình, tỉnh đặc biệt chú trọng và có nhiều giải pháp cụ thể, khả thi để thu hút, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp và XDNTM. Đảng viên tiên phong đi trước, làng nước theo sau cũng là cách làm được các cấp ủy đảng vận dụng trong chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp trên một cách sáng tạo, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Nhờ vậy, đã huy động được sự tham gia tích cực, nhiệt tình, tâm huyết của nhân dân đóng góp công sức, tiền của XDNTM. Trong đó, có nhiều gia đình hiến hàng nghìn m2 đất; hàng nghìn hộ sẵn sàng đóng góp hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để xây dựng các công trình công cộng; nhiều doanh nghiệp ủng hộ hàng tỷ đồng. Kết quả, giai đoạn 2016-2018, vốn đầu tư cho Chương trình XDNTM đạt trên 21.507 tỷ đồng, trong đó, vốn Ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 2.781 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động đóng góp của người dân, doanh nghiệp 1.444  tỷ đồng.

Theo đồng chí Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT, Chánh Văn phòng Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM tỉnh: Trong quá trình thực hiện, chúng tôi thường xuyên sâu sát cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chí; tổ chức giao ban, đánh giá tiến độ, chất lượng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Từ đó, kịp thời đề xuất với tỉnh những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Đồng thời, tập trung công tác tuyên truyền để nhân dân xác định vai trò chủ thể trong XDNTM và chủ động tham gia hưởng ứng mạnh mẽ, đồng thuận cao; tránh tư tưởng trông chờ, ỉ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Nông thôn thay “áo” mới

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM giai đoạn 2, hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn, nổi bật là giao thông nông thôn, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa đã cơ bản đồng bộ, tạo đà cho phát triển kinh tế, xã hội. Cụ thể, toàn tỉnh đã cải tạo, nâng cấp được trên 1.800km đường giao thông nông thôn, gần 200km kênh mương, 640 phòng học, 83 công trình văn hóa và khu thể thao xã, 711 nhà văn hóa xóm, 33 trụ sở xã, 15 trạm y tế xã và nhiều công trình hạ tầng khác.

Cùng với việc huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, tỉnh còn chú trọng tập trung nguồn lực thực hiện các chủ trương, chính sách, dự án giảm nghèo theo hướng bền vững, tạo điều kiện cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn cũng từng bước được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 13,4% (năm 2016) xuống còn 9% năm 2018.

Do công tác chỉ đạo được thực hiện quyết liệt, với nhiều giải pháp đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đồng thuận, tham gia tích cực, tỉnh ta đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong XDNTM. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá: Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về Chương trình XDNTM nên nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, tạo khí thế quyết tâm chính trị cao, sức lan tỏa rộng; huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia vào cuộc. Những kết quả nổi bật trong Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM tạo nên nền tảng vững chắc, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; quốc phòng - an ninh tiếp tục được đảm bảo và giữ vững; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng được nhân lên…

Tổng kết Chương trình XDNTM giai đoạn 2011-2015, Thái Nguyên được Trung ương đánh giá có phong trào dẫn đầu các tỉnh miền núi phía Bắc, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, huyện Đại Từ được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 7 tập thể và 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, toàn tỉnh có 91 xã đạt 19 tiêu chí XDNTM (đạt 91% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra), bình quân đạt 16,6 tiêu chí/xã. T.P Thái Nguyên, T.P Sông Công và T.X Phổ Yên đã hoàn thành nhiệm vụ XDNTM.

(Còn nữa)

Lương Hạnh - Ánh Ngọc
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo đấu giá tài sản là tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBAMC).
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số 94/Tháng 8 năm 2019-Báo Hằng tháng Báo Tết Âm lịch 2019

Từ bao đời nay, Then đã trở thành sinh hoạt văn hóa tâm linh của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Trong các nghi lễ Then, nghi thức cấp sắc lần đầu là một trong những nghi lễ chính của đại lễ mở hào quang cho người làm Then, chuyên tâm vào công việc của mình với trách...

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE