Bảo đảm vui Xuân, đón Tết lành mạnh, tiết kiệm và an toàn

Cập nhật: Chủ nhật 12/01/2020 - 09:10
 Chợ hoa ngày Tết ở thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Thế Hà.
Chợ hoa ngày Tết ở thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Thế Hà.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng kế hoạch tin, bài thường xuyên phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động đón Tết, mừng Đảng, mừng Xuân trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cần thường xuyên phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động đón Tết, mừng Đảng, mừng Xuân trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2020, Công điện số 1658/CĐ-TTg ngày 9/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020, nhằm nâng cao chức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đoàn thể và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mọi công dân, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có Công văn định hướng công tác tuyên truyền trong dịp Tết 2020.

Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp

Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các giải pháp của Chính phủ về việc tổ chức Tết năm 2020 nhằm bảo đảm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vui Xuân, đón Tết phấn khởi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

Tuyên truyền thành tựu của đất nước, về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động.

Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư khóa XI về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội cần thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương.

Tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm bắt tình hình, có phương án xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn lao động; phòng, chống tội phạm tệ nạn, mê tín dị đoan, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tạo không khí phấn khởi chào mừng đại hội đảng các cấp

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương chỉ đạo công tác tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, các điểm vui chơi phong phú, lành mạnh ở từng địa phương, đơn vị tạo không khí vui tươi trong dịp Tết, khí thế phấn khởi thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Quán triệt tinh thần cảnh giác, xây dựng kế hoạch ứng phó chủ động có hiệu quả các tình huống xảy ra, bảo đảm tốt nhất an ninh, trật tự an toàn xã hội. Quán triệt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, địa phương trong thực hiện các quy định về nêu gương của Đảng; về trách nhiệm giữ gìn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, chỉ đạo công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, trước hết là các gia đình chính sách, hộ người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với nước, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trực Tết, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn.

Chia sẻ thông tin về tinh thần đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm

Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền bằng các hình thức thích hợp; đồng thời hướng dẫn công tác tuyên truyền, cổ động trực quan: các bảng điện tử pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, giáo dục về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, tránh tai nạn giao thông; phòng, chống cháy nổ; vệ sinh, an toàn thực phẩm… trong dịp Tết. Vận động cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, phóng viên báo chí đăng tải, chia sẻ các thông tin về tinh thần đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm trên các trang mạng xã hội.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò của cán bộ cơ sở, mạng lưới công tác viên dư luận để kịp thời nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, các “điểm nóng” liên quan đến trật tự, an toàn xã hội, sớm dự báo tình hình, lên phương án thông tin, tuyên truyền trong trường hợp có diễn biến phức tạp phát sinh.

Các cơ quan thông tấn, báo chí được yêu cầu xây dựng kế hoạch tin, bài thường xuyên phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động đón Tết, mừng Đảng, mừng Xuân trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tăng cường thời lượng tuyên truyền các hoạt động văn hóa, nghệ thuật thể dục - thể thao chào mừng năm mới 2020, mừng Tết Nguyên đán Canh Tý, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại các địa phương trong cả nước. Tăng cường tuyên truyền các điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm; động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương…/.


Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG