Giám sát việc thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới

Cập nhật: Thứ tư 13/11/2019 - 15:38

Ngày 13-11, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Lê Văn Tâm, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh về việc thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới (NTM) của huyện Phú Bình và 2 xã Thanh Ninh, Lương Phú.

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Bình, từ năm 2016 đến cuối tháng 9 năm 2019, tổng nguồn vốn tỉnh hỗ trợ địa phương thực hiện Chương trình xây dựng NTM là 57 tỷ đồng, qua đó UBND huyện đã phân bổ hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn NTM bình quân 4 tỷ đồng/xã/năm; hỗ trợ xã NTM kiểu mẫu 2 tỷ đồng trong năm 2017; hỗ trợ các xã còn lại trung bình 400 triệu đồng/xã/năm; hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn NTM trung bình 300 triệu đồng/xã/năm. Đối với 2 xã Lương Phú và Thanh Ninh đã về đích NTM từ năm 2014 và 2015, bình quân mức hỗ trợ là 300 triệu đồng/xã/năm. Qua đó, 2 địa phương đã sử dụng nguồn vốn hỗ trợ này để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cụ thể: xã Thanh Ninh đã đầu tư cải tạo nâng cấp chợ; xây sửa hạng mục cổng, san nền móng tường rào Trường Mầm non Thanh Ninh, nhà văn hóa xã; xã Lương Phú đã đầu tư cải tạo đường giao thông nông thôn và trung tâm văn hóa xã…Đồng thời, các địa phương có đề xuất: Cần tăng mức hỗ trợ cho các xã đã về đích NTM, nhất là những xã đã về đích trong giai đoạn 2011-2015 để đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình, đáp ứng theo mức tiêu chí NTM của giai đoạn 2016-2020.

Sau khi kiểm tra, khảo sát, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đánh giá: Huyện Phú Bình đã phân bổ nguồn vốn cho các địa phương đúng chỉ tiêu theo Nghị quyết 47 của HĐND tỉnh; 2 xã Thanh Ninh và Lương Phú đã sử dụng nguồn vốn được phân bổ đúng mục đích để thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Đoàn giám sát đề nghị huyện Phú Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương thực hiện các chỉ tiêu trong xây dựng NTM, phấn đấu giữ chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các địa phương đã về đích; đưa 19/19 xã về đích NTM trước tháng 6-2020 theo kế hoạch; tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án, các mô hình kinh tế tập thể nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường bền vững…

Ngọc Ánh
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG