Ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách Nhà nước

Cập nhật: Thứ sáu 13/12/2019 - 20:02

Vừa qua, tại Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách Nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ, Chi cục Thuế khu vực Đồng Hỷ - Võ Nhai và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Thái Nguyên.

Theo thỏa thuận, Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ ủy nhiệm cho BIDV chi nhánh Thái Nguyên tổ chức thu các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước và các khoản thu phải nộp tại Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ, gồm các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác. Thống nhất 9 điểm thu và các nội dung về: Quy trình thu, trao đổi thông tin; phương pháp xử lý số dư tài khoản; xử lý, giao nhận chứng từ, lãi phí dịch vụ tài khoản và phương thức thanh toán… 

Trường Giang
(Đồng Hỷ)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG