Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng có chuyển biến rõ rệt

Cập nhật: Thứ sáu 13/12/2019 - 16:47
 Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, thực hiện các đề án.
Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, thực hiện các đề án.

Ngày 13-12, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết 6 đề án về công tác xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh... Các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Sau khi các đề án được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc, đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động. Căn cứ các chỉ tiêu của các đề án, các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị cấp tỉnh, các Đảng bộ trực thuộc đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp tổ chức thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các đề án được tiến hành thường xuyên, qua đó đã kịp thời biểu dương những đơn vị, địa phương thực hiện tốt, đồng thời chấn chỉnh, phê bình những nơi chưa thực hiện nghiêm túc…

Đối với Đề án số 01 về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh”, đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức được 11 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân ở cơ sở; cấp huyện, xã tổ chức được gần 800 cuộc. Thực hiện Đề án số 02 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở”; 5/5 chỉ tiêu đều hoàn thành; 100% xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh có quy ước, hương ước; toàn tỉnh có gần 1.300 ban thanh tra nhân dân, trên 350 ban giám sát đầu tư của cộng đồng, góp phần ngăn ngừa hạn chế, tiêu cực ngay từ cơ sở. Đề án số 04 về “Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn; tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng bộ địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân”, cơ bản các chỉ tiêu đều đạt so với kế hoạch. Đến nay, có 19/42 sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã xuất bản được cuốn lịch sử truyền thống của ngành đến năm 2010; cấp huyện có 7/9 địa phương đã biên soạn bổ sung xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ đến năm 2015; cấp xã có 149/180 địa phương biên soạn, xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ địa phương. Thực hiện Đề án số 05 về “Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh”, cấp ủy các cấp đã kiểm tra trên 5.100 tổ chức đảng và trên 980 đảng viên; giám sát chuyên đề trên 2.280 tổ chức Đảng và trên 4.370 đảng viên; thi hành kỷ luật đảng 17 tổ chức đảng và trên 460 đảng viên theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Kết quả thực hiện Đề án số 06 về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh”, đến nay có 4/7 chỉ tiêu đã hoàn thành, gồm: Tỷ lệ phát triển đảng viên mới trung bình hàng năm đạt 3,57%; hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên... Đối với Đề án số 07 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh”, tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt từ 98% trở lên, không có vụ việc tồn đọng chưa giải quyết...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ khẳng định: Những nội dung của các đề án cơ bản đều đã được triển khai đúng kế hoạch, đạt mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đề ra. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác xây dựng Đảng được nâng lên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng có chuyển biến rõ rệt. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng bộ;  góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững ổn định chính trị, xã hội; nội bộ Đảng, chính quyền, các đoàn thể, dân tộc, tôn giáo được đoàn kết và gắn bó chặt chẽ hơn, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới cách nghĩ và lối tư duy; làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, đi đôi với kiểm tra, đôn đốc, kip thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhất là nguồn vốn, thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng…Chủ động nghiên cứu, sớm lựa chọn các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Tại Hội nghị, đã có 93 tập thể, 126 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, thực hiện các đề án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Hằng Nga - Mạnh Hùng
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG