Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2020

Cập nhật: Thứ ba 03/11/2020 - 10:38

Tháng 11/2020, nhiều chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực thi hành:

1. Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

Đây là quy định tại Nghị định 105/2020/NĐ-CP về chính sách phát triển giáo dục mầm non có hiệu lực từ 01/11/2020, theo đó:

Trẻ em độ tuổi mẫu giáo (trừ trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017) đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm bảo đảm một trong những điều kiện sau được hỗ trợ ăn trưa:

- Có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở thôn ĐBKK, xã có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK, xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013.

- Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Trẻ em là con của:

+ Liệt sĩ;

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh; con một số đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có).

- Trẻ em khuyết tật học hòa nhập.

Mức hỗ trợ tiền ăn trưa là 160.000 đồng/trẻ/tháng tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

2. Mức thưởng HS, SV đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học

Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên (HS, SV, HV) đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế có hiệu lực từ ngày 01/11/2020.

Theo đó, mức thưởng cho HS, SV, HV đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề thế giới như sau:

- Huy chương Vàng hoặc giải nhất: 55 triệu đồng (hiện hành 15 triệu đồng);

- Huy chương Bạc hoặc giải nhì: 35 triệu đồng (hiện hành 10 triệu đồng);

- Huy chương Đồng hoặc giải ba: 25 triệu đồng (hiện hành 7 triệu đồng);

- Khuyến khích: 10 triệu đồng (hiện hành 3 triệu đồng).

HS, SV, HV đoạt giải còn được tặng thêm Huân chương lao động hoặc Bằng khen tùy theo thành tích đạt được.

3. Các hành vi học sinh trường trung học không được làm

Đây là nội dung tại Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi chung là trường trung học) có hiệu lực từ ngày 01/11/2020.

Theo đó, học sinh trường trung học không được thực hiện các hành vi sau:

- Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác.

- Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh.

- Mua bán, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất gây nghiện, các chất kích thích khác và pháo, các chất gây cháy nổ.

- Sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép.

- Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng.

- Sử dụng, trao đổi sản phẩm văn hóa có nội dung kích động bạo lực, đồi trụy; sử dụng đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của bản thân.

- Học sinh không được vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.

4. Giáo viên mầm non dạy hợp đồng hưởng chế độ như viên chức đến hết 2021

Cụ thể, từ ngày 01/11/2020, Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non có hiệu lực thi hành và thay thế Nghị định 06/2018/NĐ-CP.

Riêng chính sách đối với giáo viên mầm non quy định tại khoản 1 Điều 7 và khoản 1 Điều 8 Nghị định 06/2018/NĐ-CP được thực hiện đến hết năm 2021.

Như vậy, chính sách đối với giáo viên mầm non dạy hợp đồng hưởng chế độ, chính sách như viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập được thực hiện đến hết năm 2021.

5. Mức tiền ăn thường xuyên của ngựa nghiệp vụ thuộc Bộ Quốc phòng

Thông tư 115/2020/TT-BQP ngày 18/9/2020 quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn của chó, ngựa nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ 01/11/2020.

Theo đó, mức tiền ăn thường xuyên của ngựa nghiệp vụ như sau:

- Mức 1: 45.000 đồng/con/ngày đối với ngựa thồ, kéo.

- Mức 2: 35.000 đồng/con/ngày đối với ngựa cưỡi.

- Mức 3: 17.000 đồng/con/ngày đối với ngựa con.

6. Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

Quyết định 02/2020/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước có hiệu lực từ ngày 30/11/2020.

Theo đó, quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước gồm 04 bước:

(1) Chuẩn bị kiểm toán gồm:

+ Khảo sát thu thập thông tin;

+ Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập;

+ Lập, xét duyệt, hoàn thiện, phát hành kế hoạch kiểm toán tổng quát;

+ Lập và phê duyệt KHKT chi tiết; Tổng Kiểm toán nhà nước (hoặc người được ủy quyền) ký quyết định kiểm toán và phổ biến cho thành viên đoàn kiểm tra.

(2) Thực hiện kiểm toán: công bố quyết định; tiến hành kiểm toán; lập và thông qua biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán với đơn vị được kiểm toán.

(3) Lập và gửi báo cáo kiểm toán:

+ Lập dự thảo báo cáo kiểm toán;

+ Kiểm toán trưởng, Tổng kiểm toán nhà nước xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán;

+ Hoàn thiện dự thảo, gửi lấy ý kiến của đơn vị được kiểm toán;

+ Thông báo kết quả kiểm toán; Phát hành báo cáo kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán.

(4) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

7. Mức phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đài vô tuyến từ 06/11/2020

Thông tư 82/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến thuộc công trình viễn thông.

Theo đó, quy định mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông là 1.100.000 đồng/lần thẩm định (hiện hành là 2.500.000 đồng/lần).

Tổ chức kiểm định được Bộ TT&TT giao thực hiện thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông sẽ là tổ chức thu phí:

- Tổ chức thu phí được để lại 90% tổng số tiền phí thu được để quản lý và sử dụng theo quy định.

- Số tiền phí còn lại (10%), tổ chức thu phí nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Thông tư 82/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/11/2020 và thay thế Thông tư 184/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016.

Đ.H
(Bs)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG