Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

 hị Hoàng Thị Minh, Bí thư Đảng bộ xã Linh Thông (Định Hóa) đang chỉ đạo giải phóng mặt bằng 2ha đất để di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét.
hị Hoàng Thị Minh, Bí thư Đảng bộ xã Linh Thông (Định Hóa) đang chỉ đạo giải phóng mặt bằng 2ha đất để di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét.

Ngày 27-4-2007, Bộ Chính trị khóa X đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Qua 10 năm triển khai thực hiện, công tác cán bộ nữ, cán bộ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) đã có những chuyển biến rõ nét, song vẫn còn những bất cập cần tháo gỡ để, phát huy vai trò và nâng cao vị thế của phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực.

Trong nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng luôn quan tâm công tác xây dựng quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng; đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ nữ DTTS. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ nữ DTTS tăng lên sau mỗi nhiệm kỳ. Những cán bộ nữ, cán bộ người DTTS được đề bạt, bổ nhiệm không ngừng phấn đấu vươn lên, khẳng định vị trí, vai trò của mình và góp phần không nhỏ trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Từ sự quan tâm đúng mức

Ông Nguyễn Văn Tiệu, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai: “Tỷ lệ cán bộ nữ, nhất là nữ DTTS của huyện tăng cao sau mỗi nhiệm kỳ là do huyện đã mạnh dạn sử dụng, giao nhiệm vụ và có cơ chế ưu tiên đối với cán bộ nữ DTTS để họ có điều kiện phấn đấu, khẳng định mình”.

Để nhìn nhận một cách toàn diện ở hai khía cạnh: cán bộ nữ và cán bộ nữ DTTS, trong bài viết này chúng tôi xin đề cập đến hai huyện Võ Nhai và Định Hóa, nơi có tỷ lệ người DTTS cao nhất so với các địa phương khác trong tỉnh, chiếm trên 70% dân số toàn huyện (dân số huyện Võ Nhai gần 68 nghìn người; huyện Định Hóa trên 93 nghìn người). Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ huyện đến đến cơ sở ở hai địa phương đều quan tâm tới công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ nữ, cán bộ nữ người DTTS. Ban Thường vụ Huyện ủy hai huyện đều tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch, tạo nguồn đối với đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ nữ DTTS, nhất là ở những địa bàn có đông đồng bào DTTS. Trong việc bố trí, sử dụng cán bộ luôn ưu tiên cán bộ nữ, trẻ tuổi. Vì vậy, đối với huyện Võ Nhai, tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ đều tăng sau mỗi nhiệm kỳ.

Hiện nay, số nữ tham gia cấp ủy cấp huyện chiếm 21,95%, tăng so với nhiệm kỳ trước 8,44%); số nữ tham gia cấp ủy xã, thị trấn chiếm 19,56%, tăng so với nhiệm kỳ trước 1,34%); có 24 người giữ chức vụ cấp trưởng, phó các phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện, trong đó có 50% cán bộ nữ người DTTS. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ nữ người DTTS đa số là cán bộ trẻ và đều khẳng định được vai trò, vị trí của mình trên mọi cương vị công tác, đóng góp tích cực cho các phong trào của huyện, xã. Trong đó phải kể đến các chị: Lương Thị Mỹ Chải, dân tộc Tày, Chủ tịch UBND xã Thượng Nung; Chu Thị Lệ Hiền, dân tộc Kinh, Ph&o