Giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo

Cập nhật: Thứ ba 10/09/2019 - 14:13
 Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy kiểm tra, rà soát hồ sơ đảng viên.
Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy kiểm tra, rà soát hồ sơ đảng viên.

Phú Bình có 49 tổ chức cơ sở đảng với trên 7.100 đảng viên. Trong những năm qua, Uy ban Kiểm tra (UBKT) đã làm tốt công tác phối hợp giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên, đồng thời thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Dương Quang Bạo, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết: Những năm gần đây, tình hình đơn thư kiến nghị, tố cáo, khiếu nại trên địa bàn huyện tăng hơn giai đoạn trước, đòi hỏi các cấp, ngành có liên quan phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết. UBKT Huyện ủy đã chủ động nắm tình hình ở cơ sở, tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với các ngành chức năng trong việc tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, những kiến nghị, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo UBKT đảng ủy cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS), theo đúng quy trình, từng bước hạn chế đơn thư kéo dài, vượt cấp. Mặt khác, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Từ năm 2015 đến hết tháng 82019, UBTK Huyện ủy Phú Bình đã tiếp nhận 40 đơn, trong đó kiến nghị 18, tố cáo 9, khiếu nại 8, phản ánh 5 liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên. Nội dung công dân đề nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc chuyển đổi đất đai, không chấp hành quyết định giải phóng mặt bằng, vi phạm đạo đức, lối sống, phát ngôn... Sau khi tiếp nhận các đơn, UBKT Huyện ủy đã chủ động nghiên cứu, phân loại, để xác định rõ tố cáo không phải giải quyết (theo quy định của Đảng); đơn tố cáo gửi không đúng cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết... để lập kế hoạch giải quyết, không để tồn đọng. Qua nghiên cứu các đơn của công dân, theo từng nội dung cụ thể, UBKT Huyện ủy tham mưu cho cấp ủy xem xét, giải quyết. Đơn cử như đơn đề nghị của một công dân phản ánh về đồng chí bí thư đảng ủy xã B. thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý vi phạm về đạo đức, lối sống. UBKT Huyện ủy đã ban hành quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận đồng chí H. đã vi phạm đạo đức, nếp sống văn minh, tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan đơn vị nơi đảng viên sinh hoạt và công tác. UBKT Huyện ủy đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật đồng chí đó với hình thức khiển trách. 

Để thực hiện có hiệu quả công tác xử lý đơn và giải quyết đơn thư của công dân, UBKT Huyện ủy đã thực hiện tốt quy chế phối hợp với các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện. Đối với các vụ việc khó khăn, phức tạp,
tham mưu cho cấp ủy tổ chức hội nghị trực tiếp nghe ý kiến của các ngành và đại diện các xã, thị trấn có liên quan, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết, kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên. 

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT Huyện ủy luôn chú trọng nắm tình hình, trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, phối hợp để giải thích cho đảng viên và công dân hiểu rõ chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, qua đó giảm số lượng đơn thư, nhất là những vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở. Đối với những đơn thư liên quan đến cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ thuộc diện Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy quản lý đều thực hiện quy trình xem xét, đề xuất hướng dẫn giải quyết. Đối với những đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết cũng được nắm tình hình, phân loại chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền. 

Cùng với giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân,  UBKT Huyện ủy đặc biệt chú trọng kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực. Năm 2018, UBKT Huyện ủy đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức 7 cuộc kiểm tra tại 2 tổ chức cơ sở đảng và 2 cuộc giám sát chuyên đề về công tác quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài và giám sát đối với ban thường
vụ, các đồng chí phó bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quản lý, sử dụng đất công. Kết quả, thi hành kỷ luật Đảng, khiển trách Chi bộ Hóa, xã Bảo Lý, vi phạm hoán đổi đất rừng để xây dựng Nhà văn hóa xóm không đúng thẩm quyền; 20 đảng viên (khiển trách 18 trường hợp, cảnh cáo 2 trường hợp). Thông qua công tác KTGS đã giúp tổ chức đảng, đảng viên thấy rõ ưu điểm để phát huy, khuyết điểm, vi phạm để có biện pháp khắc phục, sửa chữa, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, ngăn chặn, phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. 

Đồng chí Dương Quang Bạo, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phú Bình cho biết. Thời gian tới, UBKT Huyện ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo UBKT các cấp tăng cường nắm tình hình khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên để chủ động giải quyết theo quy định. Đồng thời, chú trọng kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBKT cấp dưới thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thường xuyên tổng hợp kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết để báo cáo cấp ủy cấp mình hoặc báo cáo UBKT cấp trên để có sự chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết kịp thời.

Hằng Nga
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG