Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh (1-7) Khẳng định vai trò lãnh đạo trong các doanh nghiệp
Cập nhật ngày: 28/06/2018 08:01 (GMT +7)
 Đảng bộ Công ty nhiệt điện Cao Ngạn, thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp nhiều năm liền đánh giá đạt trong sạch vững mạnh. Ảnh: Thúy Hằng
Đảng bộ Công ty nhiệt điện Cao Ngạn, thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp nhiều năm liền đánh giá đạt trong sạch vững mạnh. Ảnh: Thúy Hằng

Tròn 15 năm với 3 kỳ đại hội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn chú trọng và phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, bám sát sự phát triển, vận hành của doanh nghiệp để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động đúng định hướng, ổn định và phát triển bền vững.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2003 theo Quyết định số 494-QĐ/TU ngày 16/5/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên trên cơ sở chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng từ Tỉnh uỷ, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh (nay là Đảng bộ Khối các Cơ quan Đảng tỉnh) và ở một số đảng bộ trực thuộc tỉnh. Ngày đầu thành lập, Đảng bộ có 57 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng với 30 đảng bộ và 27 chi bộ. Sau 15 năm xây dựng và phát triển hiện nay, Đảng bộ có 66 tổ chức cơ sở đảng (25 đảng bộ, 41 chi bộ), trong đó có 65 TCCS đảng trong các doanh nghiệp, 1 TCCS đảng trong cơ quan hành chính sự nghiệp với 2.977 đảng viên trên tổng số 22.406 cán bộ, công nhân lao động. Có 02 đoàn thể trực thuộc, gồm Đoàn Thanh niên Khối và Hội Cựu chiến binh Khối. Các doanh nghiệp trong Khối hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, gồm sản xuất công nghiệp; xây dựng, sản xuất vật liệu; dịch vụ tài chính, ngân hàng; dịch vụ tổng hợp và thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu.

Trải qua 15 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp tạo điều kiện của các Ban xây dựng đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cùng các cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp trong Khối vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng uỷ Khối đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh; xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, nghị quyết lãnh đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ từng năm; các nghị quyết chuyên đề...

Đảng bộ đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với phương pháp linh hoạt, phù hợp điều kiện của doanh nghiệp; cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thông qua xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Xây dựng đội ngũ Doanh nhân Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; Nghị quyết Trương ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về  =Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa, về phát triển kinh tế tư nhân, về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về Tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai, tổ chức thực hiện.

Cùng với việc kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đã cụ thể hoá thành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát hợp với hoạt động của doanh nghiệp. Nắm bắt, lựa chọn những vấn đề then chốt, bức xúc từ cơ sở trên các lĩnh vực công tác để tham mưu, đề xuất với tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh (SXKD); hội nghị tiếp xúc với các cử tri trong Khối; Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khối... Chủ động ký kết quy chế phối hợp công tác với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đảng bộ Khối luôn xác định SXKD là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy đã tập trung lãnh đạo việc sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước; nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh; khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, lợi thế của doanh nghiệp; tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết, mở rộng thị trường; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp... Đảng ủy đã duy trì thường xuyên công tác giao ban quý tại 5/5 Cụm thi đua; tổ chức hàng chục cuộc làm việc với cấp uỷ, lãnh đạo doanh nghiệp mỗi năm để kịp thời nắm bắt giải quyết, tháo gỡ khó khăn... Kết quả cho thấy, hoạt động SXKD của các đơn vị, doanh nghiệp trong Khối ngày càng ổn định và có bước phát triển, tăng trưởng bình quân hàng năm từ 15 - 20%. Số đơn vị hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đạt trên 90%. Các Doanh nghiệp trong Khối đóng góp nghĩa vụ nộp ngân sách với Nhà nước chiếm tỷ trọng  từ 10-15% số thu ngân sách toàn tỉnh (năm 2017 nộp ngân sách đạt 1.555 tỷ đồng). Đảm bảo việc làm, chế độ chính sách cho người lao động với mức thu nhập tăng từ 10-15%/năm; hiện nay các doanh nghiệp trong Khối giải quyết việc làm thường xuyên cho 22.406 lao động với mức thu nhập bình quân hiện nay đạt 7,6 triệu đồng/người/tháng. Nhiều đơn vị, ngoài bảo toàn nguồn vốn đã tích luỹ cho đầu tư phát triển, mở rộng SXKD, tính đến nay, giá trị nguồn vốn đầu tư mới trong toàn Đảng bộ đạt trên 10 nghìn tỷ đồng.

Trong 15 năm hoạt động, Đảng bộ luôn chú trọng đến công tác xây dựng tổ chức đảng, thực hiện chủ trương nhất thể hóa bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu doanh nghiệp; thường xuyên sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp uỷ cơ sở đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, đã thành lập mới 16 tổ chức đảng; kết nạp gần 2.000 đảng viên mới. Phối hợp tổ chức 7 khóa Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức cho trên 600 học viên; mở 88 lớp tập huấn cấp ủy, bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho trên 9000 học viên. Qua phân loại hằng năm toàn Đảng bộ có từ 50-70% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; 97,2% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong  Đảng bộ chú trọng và tăng cường.Thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Ban thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở. Hoạt động của chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong Khối thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cùng các cấp ủy cơ sở, nhất là trong việc phối hợp với bộ máy quản lý doanh nghiệp tổ chức đại hội cổ đông nhiệm kỳ, thường niên; hội nghị người lao động; trong công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; công tác sắp xếp, bố trí cán bộ; triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... tạo sự ổn định, đồng thuận trong từng đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Những kết quả Đảng bộ Khối đạt được trong 15 năm xây dựng và phát triển, một lần nữa đã khẳng định rõ nét vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và cấp ủy, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp thuộc Khối. Ghi nhận những thành tích trên, năm 2013, Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba; nhiều năm liên tục Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, được nhận nhiều bằng khen, giấy khen từ cấp Trung ương đến cấp tỉnh. Hàng năm nhiều tập thể đơn vị và lãnh đạo doanh nghiệp được tặng thưởng các danh hiệu cao quý, được tôn vinh Doanh nhân tiêu biểu, Doanh nghiệp xuất sắc.

15 năm xây dựng và phát triển, một chặng đường chưa phải là dài nhưng có thể khẳng định, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cùng các cấp ủy cơ sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Đảng ủy Khối và của cấp ủy các đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra; tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII  “Một số vấn đề về Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Đề án 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

Hà Văn Dương
(Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp)
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Học nghề chi phí ít, thời gian tốt nghiệp ngắn, có thể kiếm việc ở bất cứ đâu là những ưu điểm khiến ngày càng đông bạn trẻ lựa chọn học nghề làm bước đệm vững chắc cho tương lai.

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 26-35oC
  • Khu vực phía Tây 26-35oC
  • Khu vực phía Nam 26-35oC
  • Khu vực phía Đông 26-35oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số 91/Tháng 5 năm 2019-Báo Hằng tháng Số đặc biệt 30-4 và 1-5 (2019) Báo Tết Âm lịch 2019

Nằm tọa lạc cách trung tâm thành phố Huế 8km, thuộc địa bàn xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, cầu ngói Thanh Toàn là một trong những cây cầu cổ nhất, có kiến trúc đẹp nhất nước ta, được coi là điểm đến đặc trưng cho hình ảnh thanh bình, êm đềm của đồng quê xứ Huế. Đây là cây cầu gỗ rất quý hiếm...

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE