Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Mỏ Chè nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: T.L
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Mỏ Chè nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: T.L

Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 05/03/2020, Đảng bộ phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công và Đảng bộ xã La Bằng, huyện Đại Từ đã tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Việc rút ra những kinh nghiệm từ thực tiễn tổ chức đại hội điểm ở các đảng bộ sẽ là cơ sở quan trọng để Tỉnh ủy và các Đảng bộ trực thuộc tỉnh tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả đại hội đối với các tổ chức cơ sở đảng còn lại trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2020 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 146-KH/TU, ngày 21/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày 03-04/3/2020, Đảng bộ xã La Bằng, huyện Đại Từ; ngày 04-05/3/2020, Đảng bộ phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công đã tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhằm rút kinh nghiệm chung trong toàn tỉnh.

Từ thực tiễn công tác tổ chức đại hội điểm ở các Đảng bộ cho thấy, nhìn chung các Đảng bộ đã thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của Tỉnh ủy; các nội dung đáp ứng đúng theo yêu cầu tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Trong quá trình chỉ đạo triển khai tổ chức đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công, Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ đã quan tâm chỉ đạo sâu sát, hướng dẫn cụ thể, chi tiết, toàn diện công tác tổ chức đại hội; chỉ đạo các cơ quan tham mưu chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và 02 Đảng bộ trong việc chuẩn bị nội dung và tổ chức đại hội. Trong quá trình chỉ đạo, đã thành lập các tổ công tác và phân công cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban chấp hành trực tiếp xuống cơ sở để giúp đỡ chuẩn bị nội dung và tổ chức đại hội điểm. Việc làm này được thực hiện chủ yếu trên các nội dung quan trọng của Đại hội như: Tham mưu thành lập các tiểu ban của đại hội, chuẩn bị văn kiện báo cáo, chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy khóa mới theo đúng tiêu chuẩn quy định; chuẩn bị lên phương án đảm bảo công tác hậu cần, an ninh trật tự, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được chu đáo… nhằm hướng tới đảm bảo cho đại hội được diễn ra trang trọng, đúng nguyên tắc, quy trình, tạo được sự tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân.

Các báo cáo chính trị ở từng địa phương đã được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo đúng quy định; bám sát thực tiễn tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương; đánh giá toàn diện quá trình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đã thể hiện được tính nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình, chỉ ra được những ưu điểm, khuyết điểm và kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các ý kiến tham gia góp ý vào báo cáo chính trị, góp ý các dự thảo văn kiện cấp trên được chuẩn bị tương đối chu đáo, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, bổ sung được nhiều giải pháp thiết thực. Quy trình công tác nhân sự đại hội được thực hiện dân chủ, khách quan, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu và có số dư theo yêu cầu; việc bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên đảm bảo theo đúng quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng. Đại hội bầu 1 lần đủ số lượng đại biểu được phân bổ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở ở 2 Đảng bộ vẫn còn những tồn tại một số hạn chế, bất cập như: Báo cáo chính trị chuẩn bị còn dàn trải, tính khái quát chưa cao; chưa có số liệu cụ thể hóa kết quả thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội để so sánh với các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chưa đi sâu chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của tập thể cấp ủy và nhiệm vụ của từng cấp ủy viên trong lĩnh vực được phân công, phụ trách. Một số ý kiến thảo luận tại đại hội nặng về nêu thành tích của đơn vị, thiếu ý kiến đề xuất những giải pháp mang tính thiết thực, khả thi nhằm tổ chức hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm thời gian tới. Công tác bầu cử đại biểu dự khuyết đi dự đại hội còn thiếu chủ động để dự phòng nhân sự thay thế khi tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức, điều hành đại hội, có thời điểm đoàn chủ tịch đại hội còn lúng túng, không bám sát theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn. Việc phân chia các mốc thời gian của chương trình đại hội chưa thực sự khoa học, hợp lý; thiếu thống nhất trong trang trí khánh tiết hoặc thực hiện một số nghi lễ cụ thể.

Từ thực tiễn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở ở Đảng bộ phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công và Đảng bộ xã La Bằng huyện Đại Từ, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Trong công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội, các đảng bộ cơ sở cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 146- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 03-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các thành, thị, huyện uỷ.

Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị đại hội. Trong báo cáo phải chú trọng đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện các mặt công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và tiếp thu tối đa tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. Nội dung về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải bám sát với xu hướng phát triển của thực tiễn, có tính thiết thực, khả thi cao. Các tham luận trong đại hội cần đi thẳng vào vấn đề trọng tâm của báo cáo chính trị và dự thảo nghị quyết đại hội; tuyệt đối tránh hiện tượng trùng lắp, dàn trải, thiếu tính thực tế.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy trước đại hội và công tác nhân sự, bầu cử cấp ủy trong đại hội phải quán triệt thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của cấp trên, Quy chế bầu cử trong Đảng. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự phải trên cơ sở quy hoạch cán bộ, kết quả đánh giá cán bộ hằng năm; phát huy dân chủ trong đảng, đề cao trách nhiệm của tập thể cấp uỷ và cán bộ, đảng viên trong việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp uỷ; kiên quyết khắc phục chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cục bộ địa phương, dân tộc, dòng họ, hoặc thái độ nể nang, né tránh, bè phái, cơ hội; thực hiện nghiêm túc quy trình công tác nhân sự cấp uỷ trước đại hội; bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, quan tâm đến cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia cấp uỷ và xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nhân sự cấp uỷ (nếu có) trước khi tiến hành đại hội.

Các thành viên trong đoàn chủ tịch đại hội phải được phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết, rõ ràng. Nội dung, kịch bản điều hành phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, dự kiến được các tình huống có thể xảy ra và phương án xử lý. Trong quá trình điều hành đại hội, đoàn chủ tịch phải bám sát theo đúng kịch bản đã chuẩn bị; tuyệt đối tránh hiện tượng không bám sát kịch bản, từ đó dẫn đến làm kéo dài thời gian đại hội, các nội dung có thể bị thêm, bớt hoặc không theo nguyên tắc, quy trình. Đặc biệt, đoàn chủ tịch đại hội phải coi trọng toàn diện các nội dung của đại hội, tránh tình trạng quá chú trọng vào công tác bầu cử, xem nhẹ việc thảo luận tại đại hội; biết điều hành đoàn thư ký, ban kiểm phiếu, tổ giúp việc phát huy hết trách nhiệm, phối hợp với nhau chặt chẽ để thực hiện tốt các nội dung, chương trình đại hội đặt ra.

Làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó phải quan tâm đến hình thức tuyên truyền bằng trực quan như: sử dụng băng - rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, màn hình led… để góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đảng các cấp; phải chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có ý nghĩa thiết thực để chào mừng đại hội. Đặc biệt, việc trang trí khánh tiết, nghi lễ, các bước chính tiến hành đại hội phải thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Sau đại hội, các cấp uỷ đảng cần phải xây dựng quy chế làm việc, sớm phân công nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm cho từng cấp uỷ viên, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết đại hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, của cơ quan, đơn vị.

Dương Văn Tiến
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Căn cứ vào Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/06/2012; Căn cứ vào Nghị định số 115/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. Công an huyện Đại Từ...
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. Dưới đây là một số thay đổi quan trọng của Luật này:
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt: Chào mừng chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 Số 105/Tháng 07 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE