Quan tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ

Cập nhật: Thứ bẩy 11/01/2020 - 10:33
 100% đội ngũ bí thư chi bộ ở xã Cổ Lũng hiện nay đều có trình độ sơ cấp lý luận chính trị. Trong ảnh: Buổi giao ban công tác giữa Bí thư Đảng ủy xã Cổ Lũng  và các bí thư chi bộ xóm.
100% đội ngũ bí thư chi bộ ở xã Cổ Lũng hiện nay đều có trình độ sơ cấp lý luận chính trị. Trong ảnh: Buổi giao ban công tác giữa Bí thư Đảng ủy xã Cổ Lũng và các bí thư chi bộ xóm.

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/HU về “Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huyện, giai đoạn 2016-2020”, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Lương đã chú trọng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với đánh giá, quy hoạch cán bộ. Nhờ đó, sau 4 năm thực hiện Đề án này, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điển hình trong các địa phương thực hiện hiệu quả Đề án nói trên là Đảng bộ xã Cổ Lũng. Trước khi thực hiện Đề án số 02-ĐA/HU, số cán bộ, công chức ở xã gồm 23 đồng chí, trong đó 12 người có trình độ chuyên môn đại học, 9 người có trình độ trung cấp, 2 người chưa qua đào tạo. Đặc biệt, số người không chuyên trách ở xã và xóm có tới 80% chưa qua đào tạo. Thực hiện Đề án số 02-ĐA/HU, Đảng bộ xã đã tổ chức rà soát những cán bộ chưa đạt chuẩn, theo vị trí công tác để chọn cử đi đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Từ năm 2016 đến nay, xã cử 2 cán bộ, còn 7 người chủ động đi học nâng cao trình độ chuyên môn; toàn bộ cán bộ chưa đạt chuẩn về lý luận chính trị đều được cử đi học. Tính đến hết năm 2019, toàn xã có 21 cán bộ, công chức, trong đó 17 người có trình độ đại học và trên đại học; 4 người có trình độ chuyên môn trung cấp. Về lý luận chính trị, cán bộ công chức xã có trình độ trung cấp chiếm 75%, số còn lại đều có trình độ sơ cấp. Riêng số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý 100% có trình độ đại học (vượt 25% mục tiêu đề án đặt ra); các cấp ủy viên có trình độ đại học vượt 24% mục tiêu của Đề án; tỷ lệ cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên vượt trên 31% mục tiêu. Ở cấp xóm, 16/18 trưởng xóm đều là đảng viên, 100% bí thư chi bộ có trình độ sơ cấp luận chính trị. Ông Vũ Văn Cương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đội ngũ cán bộ xã và những người hoạt động không chuyên trách đạt chuẩn về chuyên môn và lý luận chính trị đã thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao. Đây cũng là cơ sở để Đảng bộ lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Theo đồng chí Ma Văn Rục, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Không riêng Đảng bộ xã Cổ Lũng, thực hiện Đề án số 02ĐA/HU, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tích cực rà soát và cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, tham mưu sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý đúng với chuyên môn và chức trách được giao. Song song với đó là thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ hằng tháng, năm. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, nhất là cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở xóm đã được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu từng bước hợp lý hơn và đến nay đã đạt chuẩn theo quy định. Từ đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện.

Ở cấp huyện, hiện nay 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các đồng chí là trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 100% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (đạt mục tiêu của Đề án). Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, 100% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên (tăng trên 23% so với năm 2011 và vượt 5% so với mục tiêu đề ra); 52% có trình độ trung cấp lý luận trở lên (tăng 20% so với năm 2011 và vượt 20% mục tiêu Đề án). 

Để đạt được kết quả này, 4 năm qua, huyện Phú Lương đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ. Trong đó, chú trọng cử cán bộ trẻ trong quy hoạch đi học tập trung cũng như tạo điều kiện để họ tự đi học nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu công việc. Ông Doãn Thanh Nhân, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thông tin: Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm đã tổ chức được 105 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho trên 8.200 học viên (gồm các lớp sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng và nghiệp vụ công tác đoàn thể…). Đồng thời tổ chức 38 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho trên 2.600 lượt học viên đi thực tế trong và ngoài tỉnh. 

Đối với cấp xã, trình độ chuyên môn yêu cầu ở các đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn và công chức cấp xã đều vượt chỉ tiêu đề ra từ 3,3% đến trên 33%. Còn ở cấp xóm, 100% đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng xóm, tiểu khu hàng năm đều được tập huấn nghiệp vụ theo quy định.

Có thể khẳng định, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của huyện Phú Lương thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, thực hiện tiêu chuẩn hóa chức danh cán bộ và hoàn thành mục tiêu Đề án số 02-ĐA/HU đề ra. 

Linh Lan
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG