Tổ chức đại hội đúng quy định, chất lượng và hiệu quả

Cập nhật: Thứ hai 06/07/2020 - 15:09

Sáng 6-7, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị duyệt nội dung đại hội với 3 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy: T.P Sông Công, huyện Đồng Hỷ và Đại học Thái Nguyên. Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

Theo báo cáo, để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các đảng bộ T.P Sông Công, huyện Đồng Hỷ và Đại học Thái Nguyên đã triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 146-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và văn bản hướng dẫn liên quan. Đồng thời thành lập các tiểu ban, ban hành văn bản hướng dẫn, làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng. Các dự thảo các văn kiện cơ bản đánh giá đúng, khách quan kết quả cũng như tồn tại, hạn chế và phân tích nguyên nhân để có giải pháp cụ thể thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Quy trình nhân sự được thực hiện dân chủ, bám sát hướng dẫn của cấp trên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và kiểm tra, giám sát, phục vụ đại hội đảm bảo yêu cầu...

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí và đánh giá cao sự chuẩn bị của các đảng bộ. Đồng thời đóng góp một số ý kiến, nhất là về chương trình, kịch bản điều hành đại hội; dự thảo báo cáo chính trị cần cụ thể hơn, nhất là phân tích nguyên nhân tồn tại, hạn chế; giải pháp trọng tâm và chương trình hành động của nhiệm kỳ 2020-2025; lưu ý các đảng bộ quan tâm nắm chắc tình hình dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để có định hướng phù hợp…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đã trả lời một số nội dung đề xuất, kiến nghị; yêu cầu các đảng bộ tiếp thu những ý kiến đóng góp tại Hội nghị để hoàn tất công tác chuẩn bị đại hội, nhất là liên quan đến văn kiện và nhân sự phải đảm bảo đúng quy trình, quy định. Đồng thời giao các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp, có hướng dẫn cụ thể để các đảng bộ tổ chức đại hội đúng quy định, tiến độ đề ra, với tinh thần chu đáo, chất lượng và hiệu quả.

Nhị Hà
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG