Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân khu 1 lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 Triển khai toàn diện các giải pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Cập nhật ngày: 04/08/2020 09:02 (GMT +7)
 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao đổi với lãnh đạo Quân khu 1, lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn về công tác xây dựng Đảng bộ, LLVT Quân khu. Ảnh: BÙI HIỆP
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao đổi với lãnh đạo Quân khu 1, lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn về công tác xây dựng Đảng bộ, LLVT Quân khu. Ảnh: BÙI HIỆP

Nhiệm kỳ 2015-2020, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các chủ trương, biện pháp để lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Nét nổi bật là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã phối hợp, nắm, dự báo tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm quy định sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) ở các cấp; thông tin liên lạc, vũ khí trang bị, vật chất dự trữ SSCĐ đúng quy định. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương về công tác quân sự, quốc phòng. Xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ theo đúng lộ trình từng năm; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; xây dựng “thế trận quân sự”, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật đi vào chiều sâu, thực chất. Hoạt động thi đua gắn với triển khai các cuộc vận động có nhiều sáng tạo, hiệu quả. Biên chế tổ chức lực lượng đúng quy định, việc sáp nhập, giải thể, điều chuyển nhiệm vụ đúng quy định. Chất lượng huấn luyện, diễn tập được nâng lên toàn diện; năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, xử lý tình huống của đội ngũ cán bộ; trình độ kỹ, chiến thuật, nghiệp vụ và khả năng cơ động của bộ đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Hoạt động tư pháp, thanh tra, pháp chế thực hiện đúng quy định pháp luật; khoa học quân sự và công tác đối ngoại quốc phòng kết quả tốt.

 

Được sự chỉ đạo của đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong ảnh: Các tân binh T.P Thái Nguyên lên đường nhập ngũ năm 2020. Ảnh: TC

LLVT Quân khu đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng các mô hình, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả, nhất là xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”; đi sâu khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đấu tranh, ngăn ngừa không để xảy ra suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phương pháp, phong cách lãnh đạo của đội ngũ cấp ủy, tổ chức đảng được đổi mới, lề lối làm việc khoa học, đoàn kết, thống nhất, dân chủ, sâu sát cơ sở...

Những năm tới, để tiếp tục nêu cao ý chí quyết tâm xây dựng LLVT Quân khu 1 trong sạch vững mạnh, toàn diện vững chắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 và cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung thực hiện một số nội dung, biện pháp cơ bản:

Một là, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nghị quyết đại hội Đảng các cấp; nâng cao năng lực tham mưu, hiệp đồng các lực lượng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, ứng phó kịp thời mọi tình huống. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; tổ chức luyện tập, diễn tập, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện; kiện toàn, bổ sung các phương án sát yêu cầu nhiệm vụ.

Hai là, tập trung lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu 1; thực hiện quy hoạch tổ chức lực lượng, tổ chức lại các đơn vị theo kế hoạch. Thực hiện tốt khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo; ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ, sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ”. Trọng tâm quyết liệt thực hiện đột phá “Tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự”...

Đội hình pháo phản lực BM-21, Lữ đoàn Pháo binh 382 (Quân khu 1 thực hành tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập hiệp đồng quân binh chủng. Ảnh: BH

Ba là, lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác hậu cần, tài chính, đồng thời triển khai có hiệu quả các dự án kinh tế quốc phòng gắn với xây dựng thế trận khu vực phòng thủ và phát triển kinh tế - xã hội. Bảo đảm đồng bộ, chất lượng vũ khí, trang thiết bị cho các nhiệm vụ. Quán triệt sâu sắc phương châm, quan điểm của Đảng về nâng cao chất lượng công tác khoa học quân sự và đối ngoại quốc phòng. Tăng cường hoạt động công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, bảo đảm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các sai phạm.

Bốn là, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, của Đảng, của Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng, giữ vững định hướng chính trị; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị.

Năm là, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và tiến hành công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ quân sự địa phương; chủ động bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ, chỉ huy, quản lý các cấp gắn với đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng; điều hành quy hoạch đúng nguyên tắc; xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, phù hợp tổ chức biên chế mới...

 Việc triển khai toàn diện, thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, là cơ sở vững chắc, tiền đề quan trọng để LLVT Quân khu 1 nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trung tướng Dương Đình Thông
(Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1)
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Công ty TNHH một thành viên 27 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) cần tuyển 3 lao động hợp đồng không xác định thời hạn, theo hình thức thi tuyển. Cụ thể:
Bộ luật Lao động 2019 và Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định những trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi và hưởng nguyên lương (không bị giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi) từ ngày 01/01/2021 sau đây:
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt Kỷ niệm 75 năm CMT8, Quốc khánh 2-9 Số 107/Tháng 09 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE