Sau ba ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước phong trào phụ nữ và tổ chức Hội LHPN Việt Nam, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X đã thành công tốt đẹp. Lễ bế mạc Đại hội đã diễn ra sáng 4-10 tại Hà Nội. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi thư chúc mừng thành công của Đại hội.
Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X đã thảo luận và thông qua với sự nhất trí cao các văn kiện quan trọng: Báo cáo đánh giá nhiệm kỳ 2002-2007 và phương hướng, nhiệm kỳ 2007-2012 với 8 chỉ tiêu quan trọng đựợc đề ra; Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khoá X (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khoá IX. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này đã được quán triệt đầy đủ tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH và Luật Bình đẳng giới, đã tiếp thu được nhiều ý kiến quý báu của các cấp uỷ Đảng, Bộ, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể; thể hiện được trí tuệ, ý chí nguyện vọng, tình cảm và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp phụ nữ, Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp.

Đại hội đã nghe 12 báo cáo tham luận của một số Bộ, ngành, đoàn thể, cá nhân và tập thể. Các báo cáo tham luận tập trung đúc kết những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ IX, đồng thời cũng đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành TW Hội khóa X (gồm 154 uỷ viên) thể hiện tính kế thừa và đổi mới, mở rộng tính liên hiệp, đại diện tiêu biểu cho các tầng lớp phụ nữ trong cả nước, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, tâm huyết và gắn bó với sự nghiệp bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam để gánh vác trọng trách mà Đại hội đã tin tưởng giao phó. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa X đã được tổ chức ngày 3-10 và nhất trí bầu ra 25 Ủy viên Đoàn Chủ tịch, 01 Chủ tịch và 04 Phó Chủ tịch. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa X. Phó Chủ tịch Hội gồm 4 đồng chí: Nguyễn Thị Kim Thúy, Đặng Thị Ngọc Thịnh, Hoàng Thị Ái Nhiên và H’Ngăm Niê K’Đăm.

Trong phiên bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã thay mặt 154 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát biểu ý kiến thể hiện ý chí quyết tâm cùng đội ngũ Ban Chấp hành lãnh đạo, chỉ đạo phong trào phụ nữ cả nước trong nhiệm kỳ 2007 – 2012 nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chiều nay, lễ mít tinh trọng thể chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.
admin
Theo ĐCSVN