Công ty Than Khánh Hòa: Nỗ lực duy trì việc làm cho hơn 1.000 lao động
Cập nhật ngày: 27/12/2014 17:33

Năm 2014, Công ty Than Khánh Hòa (thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc) tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, nguyên nhân chính là do công tác giải phóng mặt bằng mở rộng khai trường và bãi đổ thải bị vướng mắc.

Diện tích sản xuất và đổ thải chật hẹp dẫn đến quy mô nổ mìn khai thác than lộ thiên của Công ty bị hạn chế, manh mún, chi phí sản xuất tăng cao, năng suất lao động giảm. Tại nhiều thời điểm trong năm, Công ty phải sản xuất cầm chừng nên phần lớn chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch đề ra, cụ thể như: sản lượng than nguyên khai ước đạt 563 nghìn tấn (bằng 75,5% kế hoạch); than sạch đạt trên 586 nghìn tấn (bằng 73%); doanh thu đạt 728 tỷ đồng (bằng 72,4%); Công ty bị lỗ khoảng 90 tỷ đồng…

 

Nhằm duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm cho hơn 1.000 lao động (với mức thu nhập bình quân đạt khoảng 4,4 triệu đồng/người/tháng), Công ty đã và đang tập trung thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng; hoàn thiện các hạng mục để đưa Dự án khai thác than hầm lò vào hoạt động ổn định (với công suất thiết kế 200 nghìn tấn than/năm); đẩy mạnh khai thác khi thời tiết thuận lợi; áp dụng nhiều giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất; tạm thời đưa một số máy móc và công nhân xuống làm việc tại các mỏ than ở tỉnh Quảng Ninh…

Trần Quyền