Hỗ trợ 475 tấn xi măng làm đường giao thông
Cập nhật ngày: 10/09/2015 08:49
Cơ sở giết mổ gia súc của Công ty cổ phần thực phẩm Cầu Mây, ở xã Xuân Phương (Phú Bình) đang hoạt động hiệu quả.
Cơ sở giết mổ gia súc của Công ty cổ phần thực phẩm Cầu Mây, ở xã Xuân Phương (Phú Bình) đang hoạt động hiệu quả.

Hiện nay, tỉnh đã đồng ý hỗ trợ 475 tấn xi măng xây dựng đường giao thông vào cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Bảo Lý (Phú Bình) của Công ty cổ phần Thực phẩm Cầu Mây; đường nội bộ phát triển sản xuất chăn nuôi lợn rừng kết hợp phát triển kinh tế đồi rừng tại xóm Khe Lác, xã Yên Đổ (Phú Lương) và xóm Non Tranh, xã Tân Thành (Phú Bình) của Công ty TNHH Thanh Hoà, làm sàn, rãnh thoát nước, sửa chữa chuồng trại tại 2 khu chăn nuôi này. Trong đó, làm trên 1,5km đường vào cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở xã Bảo Lý, 200m đường ở xóm Khe Lác, 200m đường ở xóm Non Tranh.

Theo đó, nguồn xi măng này được cung ứng bởi Nhà máy xi măng Lưu Xá, theo Chương trình cho vay xi măng hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn của tỉnh. Dự kiến, các tuyến đường trên sẽ được hoàn thành trong năm nay.

 

Được biết, Công ty cổ phần Thực phẩm Cầu Mây và Công ty TNHH Thanh Hoà là những đơn vị đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh và các công trình được hỗ trợ nêu trên áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù theo Quyết định số 498, ngày 21-3-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020...

Tùng Lâm - Quỳnh Mai