Năm 2016, UBND tỉnh có kế hoạch phân bổ 3.400 tấn xi măng hỗ trợ T.P Sông Công thực hiện xây dựng hạ tầng nông thôn.

Trong đợt 1, thành phố đã tiếp nhận và phân bổ hơn 800 tấn xi măng tới các xã, phường để triển khai thực hiện 14 công trình đường giao thông nông thôn (chiều dài gần 5km) và 1 công trình kênh mương nội đồng (xã Bình Sơn) với chiều dài 500m. Các công trình trên hiện đã cơ bản hoàn thành và được đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung tại địa phương.

 

Cùng với đó, UBND T.P Sông Công đã trích hơn 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố hỗ trợ các xã, phường thanh toán xây dựng đối với 25 công trình cơ bản tại các xóm, tổ dân phố được triển khai xây dựng từ năm 2015 đến nay. Đồng thời, các xã, phường cũng đang triển khai những giải pháp nhằm huy động nguồn lực từ nhân dân để xây dựng, sửa chữa và nâng cấp các công trình hạ tầng nông thôn khác (trạm y tế xã, nhà văn hóa xóm, hệ thống công trình thủy lợi...).

Trịnh Phương