Trong năm 2016, nhu cầu hỗ trợ xi măng để hoàn thiện hạ tầng nông thôn trong Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Võ Nhai là hơn 8.500 tấn.

Trong đó, có hơn 6.500 tấn dùng để hỗ trợ đổ bê tông các tuyến đường trục xóm, liên xóm với tổng chiều dài là 40km; gần 2.000 tấn để đổ bê tông 16,5km đường ngõ xóm; gần 100 tấn để làm đường nội đồng và kênh mương. Đến thời điểm hiện tại, huyện Võ Nhai đã tạm ứng cho 9/12 xã với gần 3.500 tấn. Trong đó, một số xã có nhu cầu tạm ứng xi măng lớn như: Tràng Xá gần 520 tấn để làm 14 tuyến đường liên xóm với tổng chiều dài 3,3km; Dân Tiến: 700 tấn hoàn thiện 6 tuyến đường với chiều dài hơn 4,7km và xã Bình Long: 500 tấn làm 9 tuyến đường với chiều dài 3,1km…

 

Hiện nay, hạ tầng giao thông nông thôn ở 12 xã còn lại của huyện Võ Nhai vẫn chưa đạt tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia Chương trình xây dựng NTM. Trong giai đoạn 2016-2020, Võ Nhai đề nghị tỉnh nâng mức hỗ trợ đầu tư với các xã trên.

Dương Hưng