Chiều 27-2, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2011-2015 theo Thông báo Kết luận số số 114-TB/TU, ngày 7/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cho ý kiến vào kết quả thực hiện thông báo này; đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI; đề ra nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2017-2020.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương, địa phương và các sở, ngành liên quan.

 

Những năm qua, huyện Phú Bình đã có nhiều đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; các chỉ tiêu chủ yếu của giai đoạn này và năm 2016 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn này đạt 15,7%; năm 2016 đạt 16,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp: năm 2016 so với năm 2011: tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng từ 20,8% lên 39,5%; dịch vụ tăng từ 27,5% lên 32,3%; nông nghiệp giảm từ 51,8% xuống còn 28,2%. Từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn huyện đã triển khai và thực hiện xong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 41 công trình, dự án với tổng diện tích 179,25ha; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn huyện có 8/20 xã đạt chuẩn; quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Hằng năm có trên 97% tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức Đảng yếu kém; không còn xóm "trắng" đảng viên…

 

Trong giai đoạn 2017-2020, huyện Phú Bình sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ; thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn tập trung tại 3 xã Tân Đức, Xuân Phương, Úc Kỳ; quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh, gắn sản xuất, chế biến với tiêu thụ sản phẩm; bảo vệ, phát triển nhãn hiệu “Lúa nếp Thầu dầu”, “Gà đồi Phú Bình” và các sản phẩm thế mạnh của huyện; phấn đấu đến năm 2020 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; triển khai đồng bộ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của Đảng… Huyện cũng đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí cho huyện để triển khai xây dựng một số dự án cấp bách như: Đầu tư xây dựng cầu qua sông Đào nối vào khu dân cư số 2 thị trấn Hương Sơn; xây dựng trụ sở làm việc của Thường trực HĐND&UBND huyện, trụ sở làm việc xã Nhã Lộng; triển khai Dự án đường nối Quốc lộ 37 vào Quốc lộ 3 mới (đoạn qua Khu công nghiệp Yên Bình và cầu vượt qua sông Cầu)…

 

Các đại biểu dự hội nghị ghi nhận những kiến nghị đề xuất trên, đồng thời tập trung thảo luận, phân tích, chỉ ra những hạn chế và bàn giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của huyện Phú Bình. Trong đó tập trung vào những vấn đề: đẩy mạnh hoạt động sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao; quan tâm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo mô hình kiểu mẫu; việc lập quy hoạch nâng cấp xã Điềm Thụy lên thị trấn và thị trấn Hương Sơn lên đô thị loại IV; chú trọng khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch tâm linh; có những giải pháp hiệu quả tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; quản lý tốt vấn đề môi trường nông thôn; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ…

 

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Sau 5 năm thực hiện Thông báo kết luận số 114-TB/TU ngày 7/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Đảng bộ huyện Phú bình đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để đạt được những kết quả quan trọng. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình cần quan tâm một số vấn đề: Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp và sát với tình hình thực tế của huyện; lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm có tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện nhằm phát triển nhanh và bền vững; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu hút các nguồn lực đầu tư vào các khu công nghiệp; phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện…

 

Về nội dung đề xuất kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Phú bình thường xuyên giữ mối liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có thầm quyền để giải quyết. Đồng thời, căn cứ vào từng nội dung đề nghị cụ thể của huyện, UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để giúp huyện tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Giao Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Phú bình căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả theo quy định.

Quỳnh Trang