Xã Động Đạt hiện đã tiếp nhận gần 200 tấn xi măng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh để thi công 10km đường giao thông nông thôn.
Xã Động Đạt hiện đã tiếp nhận gần 200 tấn xi măng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh để thi công 10km đường giao thông nông thôn.

Trong năm 2017, huyện Phú Lương được phân bổ 8.177 tấn xi măng để hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng theo Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, tính tới thời điểm này, huyện mới tiếp nhận và phân bổ được hơn 1.200 tấn cho các xã, thị trấn là: Cổ Lũng, Động Đạt, Phấn Mễ, Yên Trạch, Đu, Giang Tiên.

Sở dĩ việc giải ngân nguồn hỗ trợ xi măng của huyện đạt thấp là do một số nơi thực hiện chưa tích cực, công tác phối hợp chưa chặt chẽ. Ngoài ra, các xã Tức Tranh, Phủ Lý, Phú Đô, Yên Lạc, Vô Tranh chưa hoàn thành việc thiết lập hồ sơ dự án nên chưa giải ngân được.

Để hoàn thành mục tiêu của cả năm, UBND huyện Phú Lương đang đốc thúc các địa phương lập hồ sơ, giải phóng mặt bằng và huy động các nguồn đối ứng để thi công các công trình cần hỗ trợ xi măng, trong đó chủ yếu là đường giao thông và kênh mương nội đồng.

Hiện nay, huyện Phú Lương đã có 6/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang phấn đấu có thêm xã Động Đạt đạt chuẩn vào cuối năm nay.

Hồng Tâm