Trong hai ngày 18-19/2, Diễn đàn Thị trường vốn ASEAN lần thứ 8 (ACMF 8) đã diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị quốc tế này được tổ chức nhằm chuẩn bị nội dung báo cáo cho Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMM) sẽ diễn ra từ ngày 31/3 đến 4/4/2008, tại Việt Nam.
Trọng tâm của ACMF 8 là thảo luận các hoạt động thúc đẩy chào bán chứng khoán xuyên quốc gia nhằm huy động vốn chéo trong các nước ASEAN. Đây cũng là nội dung thảo luận chính của ngày làm việc 19/2.

Ngày 18/2, ACMF đã thông qua biên bản hội nghị ACMF lần thứ 7 được tổ chức tại Manila ngày 16/8/2007; đồng thời cập nhật tình hình tiểu ban phát triển thị trường vốn ASEAN: các liên kết trái phiếu, các liên kết sở giao dịch... cũng như đề ra các giải pháp công nghệ để thúc đẩy thị trường vốn ASEAN.

ACMF8 cũng đã tập trung thảo luận về phương pháp xây dựng các chuẩn mực nhằm hài hoà hoá tiêu chuẩn về công bố thông tin, báo cáo tài chính, quy định về phân phối chứng khoán. Các sáng kiến phát triển thị trường vốn khu vực, xúc tiến hội nhập thị trường vốn rộng lớn toàn khu vực ASEAN cũng đã được các cơ quan quản lý chứng khoán các nước cùng bàn thảo trong ACMF lần này.

Bà Dato Zarinah - Chủ tịch Diễn đàn thị trường vốn ASEAN cho rằng việc đứng ra đăng cai ACMF 8 và AFMM là cơ hội lớn cho thị trường vốn non trẻ của Việt Nam qua việc chia sẻ kinh nghiệm của các tổ chức phát hành lớn trong khu vực, được tạo thuận lợi khi phát hành chứng khoán ra các nước thành viên ACMF...

Hiện nay, quy định về công bố thông tin của Việt Nam dù đã có những cải cách đáng kể nhưng vẫn còn khoảng cách lớn với các nước trong khu vực. Việt Nam đang nằm trong nhóm nước mà khâu công bố thông tin chưa phát triển cao, chưa tiếp cận được các tiêu chuẩn quốc tế.

Vì vậy, theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng, để thúc đẩy việc huy động vốn trên thị trường chứng khoán khu vực, quy định về công bố thông tin của Việt Nam cần phải được cải thiện mạnh mẽ hơn nữa, tiếp cận các tiêu chuẩn công bố thông tin chung của khu vực.

Tuy nhiên, lãnh đạo cơ quan quản lý chứng khoán của Việt Nam cũng khẳng định, do chế độ công bố thông tin phụ thuộc và quan hệ mật thiết với các khâu kế toán, kiểm toán... nên để hoàn thiện tiêu chuẩn này, Việt Nam cần phải có một lộ trình để thực hiện.

ACMF được thành lập theo một đề xuất tại AFMM vào tháng 4/2004 nhằm tạo lập một diễn đàn dành cho các cơ quan quản lý chứng khoán ASEAN tư vấn về các sáng kiến liên quan tới thị trường vốn. Tham dự ACMF là những người đứng đầu các cơ quan quản lý chứng khoán của các nước ASEAN.

Trong chương trình hoạt động, ACMF đã khởi xướng nhiều dự án nhằm xây dựng các chuẩn mực hài hòa hoặc công nhận lẫn nhau giữa các nước ASEAN.
admin
Theo VnEconomy