Trong khi các trường đại học trên cả nước đều giảm mức điểm điều kiện xét tuyển, thì riêng với khối ngành đào tạo giáo viên tăng ngưỡng điểm điều kiện tham gia xét tuyển. Đây chính là điểm mới trong việc nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên của ngành Giáo dục.

Ngưỡng điểm điều kiện tham gia xét tuyển các ngành của Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) được chính thức công bố là 17 điểm (đối với thi sinh khu vực 3, không ưu tiên) cho ba môn thi, chưa tính điểm nhân hệ số. Trong khi mức điểm điều kiện xét tuyển năm 2017 là 15,5 điểm. Bên cạnh việc nâng chuẩn đầu vào, năm 2018, Trường chỉ có 900 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo giáo viên các cấp hệ chính quy, giảm 25% so với chỉ tiêu năm 2017.

Theo PGS,TS Nguyễn Thị Tính, Phó Hiệu trưởng Nhà trường: Thực hiện chủ trương của Chính phủ, giảm quy mô để nâng cao chất lượng đào tạo. Sinh viên nhóm ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên sẽ được miễn học phí trong suốt quá trình học tập. Nhà trường sẽ giành nhiều xuất học bổng khuyến khích học giỏi và hỗ trợ sinh viên diện ưu tiên để các em yên tâm học tập.

Năm học 2018-2019, Trường chính thức mở thêm 3 ngành học mới là những ngành học đáp ứng nhu cầu xã hội theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Đó là: Sư phạm Khoa học tự nhiên, Tâm lý học giáo dục, Quản lý giáo dục. Qua khảo sát và đánh giá mục tiêu phát triển giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2022, sau khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, nhu cầu giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của các địa phương trong cả nước đều tăng so với hiện nay.

Cụ thể, ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên, đào tạo giáo viên giảng dạy lĩnh vực Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) tại các trường Trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Vì vậy, ngành này sẽ có nhiều cơ hội để được tuyển dụng làm giáo viên dạy khoa học tích hợp. Ngành Tâm lý học giáo dục, đào tạo các chuyên gia làm tư vấn học đường, tư vấn hướng nghiệp tại các trường mầm non, trường phổ thông,... Ngành Quản lý giáo dục, đào tạo các giảng viên, giáo viên trong các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; cán bộ nghiên cứu trong các cơ quan nghiên cứu về giáo dục và quản lý giáo dục.

Một trong những điểm mới về đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo giáo viên của Trường chính là đào tạo đội ngũ giáo viên chuyên ngành dạy học bằng tiếng Anh. Tháng 6 năm 2018, trường chính thức công bố khung chương trình và kế hoạch đào tạo giáo viên dạy học ngành Sư phạm Toán bằng tiếng Anh và bắt đầu triển khai ngày trong năm học 2018-2019. Theo thiết kế khung chương trình đào tạo sư phạm Toán bằng tiếng Anh, Trường sẽ đẩy mạnh theo 2 hướng: Hướng nghiên cứu cơ bản nhằm đẩy mạnh công bố quốc tế và phục vụ đào tạo sau đại học; hướng nghiên cứu ứng dụng theo hướng giải quyết các vấn đề của giáo dục phổ thông. Được biết, việc mở mã ngành đào tạo giáo viên mới và đổi mới khung chương trình đào tạo của Trường chính là hiện thực hóa mục tiêu đào tạo nhân lực  sư phạm theo chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay.

Trinh An