Vực dậy một Đảng bộ yếu
Cập nhật ngày: 06/09/2018 07:43
Người nông dân xã Na Moa (Đại Từ) chăm sóc rau màu
Người nông dân xã Na Moa (Đại Từ) chăm sóc rau màu

Nhờ những cố gắng, nỗ lực không nhỏ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xã Na Mao (Đại Từ) đã khoác lên mình tấm áo mới: Con đường từ Quốc lộ 37 vào trung tâm xã được trải nhựa rộng rãi; trụ sở xã, trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang; xóm bản tươi xanh, trù phú…Đặc biệt, từ một Đảng bộ yếu, từng có nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, Đảng bộ xã Na Mao đã vươn lên đạt trong sạch, vững mạnh.

Đồng Phạm Văn Nam, Bí thư Đảng bộ xã cho biết: Na Mao là xã nghèocòn khó khăn của huyện Đại Từ. Toàn xã có hơn 900 hộ, tỷ lệ đồng bào thiểu số chiếm tới 77%; số hộ nghèo chiếm 21,34% và hộ cận nghèo là 12,23%... Người dân Na Mao sống chủ yếu dựa vào cây lúa, cây chè, thương mại dịch vụ chưa phát triển. Những năm gần đây, nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự đoàn kết, thống nhất của cán bộ, đảng viên và đồng thuận của nhân dân, xã Nam Mao đã từng bước phát triển, đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới; đường liên xóm, kênh mương nội đồng cơ bản được cứng hóa; 3 trường học và Trạm Y tế xã đều đạt chuẩn Quốc gia; 13/14 xóm đạt xóm văn hóa…

Đạt được những kết quả khả quan đó, theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, một trong những nguyên nhân quan trọng là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chính quyền đã có sự lựa chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và kịp thời bổ sung, điều chỉnh các giải pháp phù hợp. Cấp ủy đã có sự chủ động, sáng tạo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo để vận dụng các cơ chế, chính sách của Nhà nước phù hợp với điều kiện của địa phương; xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế; tranh thủ có hiệu qủa sự hỗ trợ của các nguồn lực bên ngoài trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, năm 2017, xã Na Mao đã giảm được 7,4% số hộ nghèo so với năm 2016; 6 tháng đầu năm 2018, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kếhoạch đề ra, như sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 916 tấn, bằng 102% kế hoạch, diện tích rau màu đạt 34ha, bằng 100% kế hoạch; diện tích trồng chè thay thế là 8,4ha, đạt 105% kế hoạch…

Không muốn nhắc lại những chuyện đáng tiếc đã qua, nhưng chính những sai lầm của quá khứ lại là bài học đắt giá cho tương lai. Đảng bộ xã Na Mao có thời kỳ yếu kém, mất đoàn kết nội bộ, phải xử lý kỷ luật cả những đồng trong Ban Thường vụ vì mắc sai phạm, vi phạm nguyên tắc Đảng, chưa nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình; hoạt động của một số chi bộ còn hạn chế, thiếu chủ động… Song khi đã thẳng thắn nhìn vào sự thật, tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém để có giải pháp sát thực, Đảng bộ xã Na Mao đã từng bước được củng cố, phát triển.

Đồng chí Phạm Văn Nam cho biết: Thời gian qua, chúng tôi đã tăng cường củng cố khối đoàn kết, nhất là trong Ban Chấp hành, trong đội ngũ cán bộ, công chức và trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo thực hiện tốt 5 nguyên tắc trong xây dựng Đảng. Lấy sự tận tụy, nỗ lực và hiệu quả công việc trên mỗi cương vị công tác làm cơ sở đánh giá cán bộ, công chức và đảng viên. Tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có biện pháp nhắc nhở, uốn nắn kịp thời. Chúng tôi tập trung duy trì nghiêm quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; kiểm tra, đôn đốc việc duy trì chế độ trực, làm việc của cán bộ, công chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Năm 2017, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện một cuộc kiểm tra toàn diện đối với 19 chi bộ, trong đó kiểm tra trực tiếp 4 chi bộ; thực hiện 2 cuộc giám sát hoạt động của các chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh việc sinh hoạt của một số chi bộ, vi phạm của đảng viên, làm thủ tục đề nghị xin cho ra khỏi Đảng một đảng viên…

8 tháng năm 2018, Đảng bộ xã Na Mao có thêm 6 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên gần 150 đồng chí, sinh hoạt ở 19 chi bộ. Đảng bộ xã Na Mao đang từng bước lớn mạnh, đoàn kết, đủ sức lãnh đạo nhân dân vươn lên xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Năm nay, xã Na Mao phấn đấu tiếp tục giảm từ 6-7% số hộ nghèo.

H.Đ