Mời tham gia Ngày hội công nhân năm 2019
Cập nhật ngày: 22/04/2019 08:34

Chào mừng Tháng Công nhân năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng. Trân trọng kính mời toàn thể đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia.

.

TNĐT