Sức mạnh từ phát huy dân chủ ở Chùa Hang
Cập nhật ngày: 17/07/2019 16:49

Đảng bộ phường Chùa Hang (T.P Thái Nguyên) hiện có gần 1.000 đảng viên, 40 chi bộ trực thuộc với nhiều loại hình khác nhau. Do vậy, để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của phường Chùa Hang đã thực hiện bài bản công tác dân vận và dân chủ ở cơ sở….

Triển khai thực hiện các đề án của của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về Công tác dân vận và dân chủ cơ sở, Đảng ủy phường Chùa Hang đã chủ động xây dựng kế hoạch có mục tiêu, lộ trình cụ thể. Đồng chí Vũ Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Chùa Hang cho biết: Trong công tác vận động quần chúng, các cấp ủy đảng từ phường tới các chi bộ đã xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của các cơ sở và có sự sáng tạo riêng. Từ đó, góp phần làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát huy dân chủ trong xây dựng chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Cụ thể, đối với HĐND phường Chùa Hang đã tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri; nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND trước cử tri và thực hiện tốt chức năng ban hành các nghị quyết theo hướng sát thực tế nhằm phục vụ nhân dân, chú trọng hơn những vấn đề mà cử tri quan tâm. Riêng UBND phường Chùa Hang đã tổ chức niêm yết các bộ thủ tục hành chính, các quy định, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa đều công khai minh bạch các khoản thu và niêm yết công khai tại bộ phận một cửa UBND phường; thông tin, tuyên truyền trên các hội nghị trên hệ thống loa để cho nhân dân được biết những chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; các nội dung. Các vấn đề nhân dân được bàn, được làm, được kiểm tra, như: việc huy động vốn xây dựng cơ sở hạ tầng; huy động và công khai việc sử dụng các nguồn quỹ xã hội hóa (Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo) và công khai các nguồn vốn giải quyết việc làm và vốn xóa đói giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội. Trong quá trình thực hiện Quy chế dân chủ, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở phường Chùa Hang luôn coi trọng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, coi trọng tính công khai, dân chủ nên công tác này đã thực sự đi vào cuộc sống; có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại phường.

UBND phường từng bước đổi mới công tác quản lý, điều hành, đưa nội dung thực hiện quy chế dân chủ vào chỉ tiêu thi đua, thực hiện tốt cơ chế “Một cửa”. Đồng chí Vi Tân Cảnh, Chủ tịch UBND phường Chùa Hang cho biết thêm: Hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND đã thực hiện theo đúng quy định. Ví dụ, năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân 4 tổ dân phố 25, 26 27, 28 và các tổ dân phố nằm trong dự án khu đô thị Cao Ngạn để nghe ý kiến của nhân dân, tổ chức. Từ đó, kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền và báo cáo cấp trên những vấn đề nổi cộm, bức xúc để sớm có giải pháp.

MTTQ và các đoàn thể phường Chùa Hang đã tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia ý kiến vào các chương trình, kế hoạch của địa phương; quan tâm thực hiện giám sát và phản biện xã hội.Những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, theo quy định tại Pháp lệnh số 34 đã được Đảng ủy, HĐND, UBND phường Chùa Hang quan tâm mở rộng dân chủ để nhân dân tham gia bàn bạc, thảo luận và quyết định. Nhân dân thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư công đồng đối với các công trình do nhân dân đóng góp và các công việc trong nội bộ cộng đồng dân cư nói chung phù hợp với quy định của pháp luật.Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định của Pháp lệnh 34 qua các cuộc tiếp xúc cử tri, họp tổ dân phố, họp chi hội, chi đoàn; việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước hàng năm của các tổ…được hệ thống chính trị của phường tiếp thu, tổng hợp, phân loại để giải quyết theo thẩm quyền.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Chùa Hang hưởng ứng tích cực, đi vào cuộc sống của người dân. Trong 3 năm qua, các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng Đảng do cấp uỷ các cấp đề ra được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các ban ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ban hành các văn bản chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào các giải pháp để phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh. Cùng với các giải pháp về đẩy mạnh phát triển kinh tế, phường Chùa Hang đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả về công tác văn hóa, giáo dục, y tế, thực hiện công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách xã hội, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động vì cộng đồng. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác quốc phòng quân sự địa phương luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Bình quân mỗi năm, phường Chùa Hang đều tập trung chỉ đạo,thực hiện các công trình xây dựng được các cấp quan tâm đầu tư; cán bộ và nhân dân tích cực đối ứng kinh phí để xây dựng các công trình, góp phần thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa đầu tư xây dựng công trình công cộng trên địa bàn với tổng mức đầu tư trên hàng tỷ đồng, như: công trình nhà đa năng Trường Tiểu học Núi Voi, mương tiêu thoát nước tổ dân phố 10 (nhân dân đối ứng trên 107 triệu đồng).Công tác giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh đạt được nhiều kết quả cao; công tác xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài được duy trì thường xuyên có hiệu quả; duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục và trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học. Tiếp tục duy trì 6/6 trường đạt chuẩn Quốc gia (2 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II). Duy trì chuẩn Quốc gia về y tế...

Vẫn theo đồng chí Vi Tân Cảnh, từ nay đến năm 2021, phường Chùa Hang được cấp trên quan tâm đầu tư nhiều công trình kết cấu hạ tầng đô thị với tổng giá trị trên 30 tỷ đồng. Do vậy, công tác dân vận và dân chủ sẽ tiếp tục được cả hệ thống chính trị ở địa phương đẩy mạnh hơn nữa để huy động được nguồn lực đối ứng về kinh phí, sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng…

Văn Hiến