Sáng 12-8, UBND T.P Sông Công đã tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009-2019, đề ra phương hướng xây dựng nền QPTD những năm tiếp theo. Đến dự có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Sông Công.

Những năm qua, công tác xây dựng nền QPTD luôn được T.P Sông Công quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và sâu sát. Công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục quốc phòng cho toàn dân được các cấp, ngành của Thành phố thực hiện thường xuyên, có nền nếp, đạt hiệu quả cao. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Thành phố đều tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, qua kiểm tra, đánh giá, 100% đều đạt loại khá, giỏi; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Cùng với đó, các chế độ, chính sách đối với gia đình quân nhân cũng được chăm lo, thực hiện ngày càng tốt hơn; 100% thân nhân của quân nhân được cấp thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ…

Những năm tiếp theo, T.P Sông Công tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng nền QPTD vững mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự lực tự cường và ngày càng hiện đại vì mục đích hòa bình; tiếp tục xây dựng nền QPTD vững mạnh, ổn định, lâu dài, đảm bảo sẵn sàng chuyển các hoạt động từ thời bình sang thời chiến để bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.

Nhân dịp này, 34 tập thể và cá nhân đã được UBND T.P Sông Công khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009-2019 (ảnh).

* Cùng ngày, huyện Phú Bình đã tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009-2019.

Những năm qua, sự nghiệp xây dựng nền QPTD luôn được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phú Bình quan tâm. Từ năm 2009 đến nay, Huyện ủy đã ban hành 11 nghị quyết lãnh đạo về công tác quốc phòng - quân sự địa phương; UBND huyện đã ban hành 11 chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo về thực hiện công tác quân sự địa phương; 2 chương trình hành động; 1 đề án xây dựng các căn cứ trong khu vực phòng thủ. Từ năm 2009 đến nay, các xã, thị trấn đã tổ chức diễn tập chiến đấu trị an, diễn tập chiến đấu phòng thủ 43 lượt đúng theo quy định, sát với tình thình thực tiễn từng địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí thiết bị. Trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và gia đình cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các địa phương, đơn vị đã tích cực ủng hộ vật chất và công sức tham gia xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, giúp đỡ quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua đó đã xây dựng được 7 nhà tình nghĩa và 1 nhà đồng đội… Tại hội nghị, một số hạn chế về công tác QPTD đã được chỉ rõ như: Việc xây dựng thực lực, tiềm lực quốc phòng trong giai đoạn vừa qua có thời điểm thực hiện chưa hiệu quả; công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên còn thấp; việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng an ninh có thời điểm chưa tốt… Thời gian tới, huyện Phú Bình đã đề ra phương hướng, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế này, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác QPTD.

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 10 tập thể và 15 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009-2019.

Nhóm P.V