Cán bộ Công ty TNHH Một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên đo mực nước hồ Núi Cốc.
Cán bộ Công ty TNHH Một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên đo mực nước hồ Núi Cốc.

Ngày 20-8, Sở Nông nghiệp - PTNT tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các huyện, thành, thị trong tỉnh cùng các đơn vị liên quan.

Toàn tỉnh hiện có 260 hồ chứa, 529 đập ngăn nước, 310 trạm bơm; trong đó, có 40 hồ chứa, 37 đập dâng và 5 trạm bơm là do Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên quản lý, còn lại là do UBND các huyện, thành, thị quản lý.

Trong năm 2018, toàn tỉnh đã đầu tư gần 66 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác để nâng cấp, sửa chữa, xây mới và hiện đại hóa một số công trình thủy lợi trên địa bàn. Nhờ vậy, các công trình thủy lợi đã cơ bản đảm bảo nước tưới cho trên 90 nghìn ha cây trồng các loại và cấp hơn 24 triệu m3 nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, đa phần các hồ chứa được xây dựng đã lâu nên hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, dẫn tới việc chưa phát huy hết năng lực tưới, hiệu quả sử dụng nguồn nước chưa cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn trong công tác quản lý các công trình thủy lợi hiện nay; đó là: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành hồ còn hạn chế; chưa có quy định về đầu tư đồng bộ nên nhiều hệ thống công trình thủy lợi đầu mối không được đầu tư hệ thống kênh, dẫn đến việc không phát huy hiệu quả. Mặt khác, các công trình hồ đập thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nên chi phí tu bổ, sữa chữa hàng năm lớn…

Kết luận Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp - PTNT đề nghị, đối với Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên cần thường xuyên kiểm tra, rà soát các hồ đập để phát hiện sớm các sự cố có nguy cơ gây mất an toàn và kịp thời có biện pháp xử lý. Đối với UBND các huyện, thành, thị quan tâm thành lập các tổ chức thủy lợi theo quy định để quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả các công trình; đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn thường xuyên theo dõi, kiểm tra và xử lý tình huống để đảm bảo an toàn công trình. Sở cũng sẽ có kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh quan tâm, bố trí kế hoạch vốn để đầu tư nâng cấp các công trình thủy lợi đã bị xuống cấp và theo định kỳ nhằm đáp ứng nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cũng như đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa bão.

Lương Hạnh