Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát về kết quả thực hiện vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, chiều 8-10, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) (ảnh). Đây là đơn vị cuối cùng mà Đoàn làm việc trong chương trình giám sát, trước khi làm việc với UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở KH-ĐT, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và hướng dẫn các sở, ngành, địa phương, đơn vị lập kế hoạch; hàng năm, Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư công tại kỳ họp cuối năm. Trong quá trình điều hành phát triển KT-XH và dự toán ngân sách, UBND tỉnh tiến hành điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Trong công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, Sở đã tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh bố trí đủ vốn để trả nợ xây dựng cơ bản các dự án giai đoạn 2016-2020, trong đó giai đoạn 2016-2019 đã bố trí trả nợ 524 tỷ đồng... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn của Sở cũng gặp một số tồn tại, hạn chế, đó là: Việc phân bổ đầu tư các dự án còn xảy ra hiện tượng dàn trải, chưa tập trung, làm giảm hiệu quả đầu tư từ ngân sách nhà nước; còn xảy ra tình trạng các địa phương cấp huyện đề xuất bổ sung vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh để đầu tư các dự án không có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn trong giai đoạn đã được HĐND tỉnh thông qua; nhu cầu vốn còn thiếu của ngân sách địa phương để đầu tư hoàn thành các chương trình dự án theo quy định là 1.081 tỷ đồng; một số dự án đầu tư còn chậm tiến độ.

Tại buổi làm việc, Sở Kế hoạch - Đầu tư đã giải trình làm rõ nhiều nội dung mà các thành viên trong Đoàn quan tâm, như: Vai trò, trách nhiệm tham mưu của Sở với UBND tỉnh trong việc xử lý những dự án chưa phát huy hiệu quả, gây lãng phí; việc thực hiện chức năng thanh, kiểm tra các dự án được đầu tư trên địa bàn; việc tham mưu cho UBND tỉnh để tổ chức triển khai và hướng dẫn các địa phương, sở ngành tổ chức đấu thầu qua mạng; nguyên nhân khiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn những năm gần đây có xu hướng giảm…

Tại buổi làm việc, Sở KH-ĐT cũng đã đề xuất với HĐND tỉnh một số nội dung. Các đề xuất này được Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu và trên cơ sở các nội dung được trao đổi, làm rõ tại buổi làm việc sẽ là cơ sở để Thường  trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh trong thời gian tới.

Hạ Liên