Họp Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện
Cập nhật ngày: 15/10/2019 17:50

Chiều ngày 15-10, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập đã họp Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 để triển khai các nội dung công việc (ảnh).

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn đã quán triệt mục đích, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của Tổ Biên tập, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng văn kiện phục vụ đại hội. Tại Hội nghị, các thành viên Tổ Biên tập đã đóng góp ý kiến tham gia vào dự thảo đề cương chi tiết báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 như:  Đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; chủ đề Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; mục tiêu tổng quát; các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên từng lĩnh vực; xây dựng khâu đột phá…

Đồng chí Lê Văn Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực của các thành viên Tổ Biên tập đã tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến vào dự thảo đề cương chi tiết. Đồng chí đề nghị các thành viên Tổ Biên tập căn cứ vào nhiệm vụ được giao, phát huy trí tuệ tiếp tục nghiên cứu, tham gia các ý kiến để hoàn thành dự thảo đề cương chi tiết báo cáo chính trị trước 20/10/2019; hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX lần thứ nhất trước ngày 31/12/2019. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thúy Hằng