Trao bê giống cho hộ nghèo ở Nghinh Tường
Cập nhật ngày: 21/10/2019 17:18

Ngày 21/10/2019, tại xã Nghinh Tường, Hội Nông Dân huyện Võ Nhai đã tổ chức lễ bàn giao bê giống sinh sản từ quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) cho 3 hộ nghèo trên địa bàn xã (ảnh).

Đây là chương trình được triển khai từ  năm 2016. Giai đoạn đầu, Quỹ Thiện tâm đã hỗ trợ cho vay 100 con bê cái giống sinh sản cho các xã La Hiên, Thượng Nung, Sảng Mộc (Võ Nhai). Các hộ được hỗ trợ phải cam kết thực hiện nghĩa vụ chăn nuôi đến khi bê cái giống đẻ lứa đầu tiên. Sau đó nuôi bê con đến lúc đạt tối thiểu 145kg thì bàn giao cho xã để trao lại cho các hộ nghèo vay đợt sau. Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo Chương trình tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc bê giống cho các hộ gia đình.

Sau hơn 2 năm triển khai tại các xã trên của huyện Võ Nhai, từ 100 con bê giống được hỗ trợ ban đầu, đến nay đã phát triển được 175 con, góp phần giúp 46 hộ tại các xã được hưởng lợi thoát nghèo. Đồng thời thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc ở các địa phương.

Hiện nay Quỹ Thiện Tâm tiếp tục phối hợp với Hội Nông Dân huyện Võ Nhai mở rộng triển khai chương trình hỗ trợ cho vay bê giống tại các xã Thần Sa, Nghinh Tường và Vũ Chấn. Trước mắt mỗi xã sẽ có 3 hộ nghèo được nhận bê giống, trị giá mỗi con bê giống là 12 triệu đồng.

Thu Viền
(Võ Nhai)