Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP: Nộp ngân sách Nhà nước 739 tỷ đồng
Cập nhật ngày: 14/01/2020 14:14
Sản phẩm than giữ vị trí quan trọng của Tổng Công ty.
Sản phẩm than giữ vị trí quan trọng của Tổng Công ty.

Đây là một trong những thành tích nổi bật được Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) thông tin tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2019 được tổ chức ngày 14-01 tại T.P Thái Nguyên. Dự Hội nghị có lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và 169 đại biểu đại diện cho toàn thể Tổng Công ty.

Trong  năm 2019, Tổng Công ty đã khai thác, tiêu thụ trên 1,65 triệu tấn than (đạt 109% kế hoạch); sản xuất và tiêu thụ trên 2,41 triệu tấn xi măng (đạt 115% kế hoạch). Các chỉ tiêu sản xuất và kinh doanh khác đều đạt và vượt kế hoạch năm. Sản xuất, kinh doanh thuận lợi nên trong năm 2019, doanh thu của Tổng Công ty đạt 5.150 tỷ đồng (bằng 111% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế gần 390 tỷ đồng (đạt 138% kế hoạch), thu nhập bình quân đạt 10,2 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên Tổng Công ty hoàn thành nghĩa vụ thuế, phí với Nhà nước với tổng số tiền 739 tỷ. Công tác an toàn vệ sinh lao động; phòng, chống cháy, nổ cũng đã được các đơn vị thành viên của Tổng công ty thực hiện hiệu quả nên đã giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản; từng bước cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho ngươi lao động…

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2019 của tập thể cán bộ, người lao động của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP. Trong năm 2020, lãnh đạo Tập đoàn đề nghị tập thể đơn vị bám sát nhu cầu của thị trường, phát huy kết quả đã đạt được để tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Dương Văn