Toàn tỉnh hiện có gần 5,2 nghìn bệnh nhân tâm thần đang được quản lý, chăm sóc và hỗ trợ điều trị hiệu quả tại cộng đồng. Sự kỳ thị của người dân đối với bệnh nhân, gia đình bệnh nhân ngày một được giảm bớt. Điều này góp phần rất lớn trong việc giảm đau khổ về tinh thần và vất vả trong điều trị cho cả bệnh nhân và gia đình bệnh nhân...

 

Hoàng Hưng - Vũ Công