Ngày 22-2, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chủ trì buổi làm việc của Tổ Biên tập Văn kiện với Sở Nông nghiệp - PTNT.

Nhiệm kỳ 2015-2020, ngành Nông nghiệp triển khai nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, giá vật tư đầu vào tăng cao… Tuy nhiên, ngành đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Cụ thể như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, nghiệp thủy sản giai đoạn 2015-2020 tăng bình quân trên 4,5%, vượt mục tiêu Nghị quyết; ổn định tỷ lệ che phủ rừng trên 50%, vượt mục tiêu Nghị quyết; tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%, đạt mục tiêu Nghị quyết; đến năm 2002, có 70% trở nên số xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu Nghị quyết…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, đề xuất những giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất an toàn, hữu cơ nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng, có sức cạnh tranh trên thị trường; thu hút doanh nghiệp và các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Tuấn đánh giá cao những đóng góp của Sở Nông nghiệp - PTNT vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đồng thời đề nghị Sở cần làm tốt công tác dự báo tình hình có liên quan đến sản xuất nông nghiệp để đưa ra những giải pháp sát với thực tế. Đặc biệt, cần đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tăng chất lượng và giá trị sản phẩm nông sản, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân…

Khánh Thiện