Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bắt đầu từ ngày 01-3-2020, Điện lực Thái Nguyên áp dụng mẫu hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới thay thế hóa đơn điện tử cũ, gồm: Hóa đơn khách hàng sinh hoạt, ngoài sinh hoạt, hóa đơn công suất phản kháng với những điểm cải tiến đem tới sự thuận lợi hơn cho khách hàng.

Các mẫu hóa đơn mới này của EVN đảm bảo đầy đủ thông tin theo quy định về hóa đơn của Bộ Tài chính, đơn giản, dễ hiểu, đầy đủ các kênh thông tin liên hệ, cung cấp dịch vụ điện. Ngoài ra, hóa đơn còn có biểu đồ sản lượng điện tiêu thụ của năm trước và năm hiện tại của khách hàng, qua đó giúp thay đổi hành vi của khách hàng trong sử dụng điện, hướng tới sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Các hóa đơn đều áp dụng mã vạch QR code theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thúc đẩy việc thanh toán tiền điện theo hình thức không sử dụng tiền mặt.

Dưới đây là các mẫu hóa đơn:

Thế Hà