Bộ phim sẽ được thực hiện trong năm 2020 do Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương xây dựng kịch bản.

 Bộ phim sẽ được thực hiện trong năm 2020 do Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương xây dựng kịch bản.

Nội dung phim nhằm khẳng định nỗ lực của đất nước Việt Nam trên trận tuyến chống dịch bệnh, khẳng định sự chủ động, tích cực, khoa học và tinh thần “chống dịch như chống giặc” của Đảng, Chính phủ, toàn quân và nhân dân Việt Nam.

Do đặc thù ngôn ngữ điện ảnh tài liệu (khoa học) và việc làm phim của ngành Điện ảnh, phim không xây dựng theo hướng phóng sự, ghi nhanh, chạy theo sự kiện mà đào sâu vào chi tiết, trường hợp cụ thể, từ đó có bức tranh toàn cảnh về cuộc chiến phòng, chống dịch ở Việt Nam. 


Nguồn: Báo điện tử Đài TNVN