Đến 18 giờ ngày 7-4, ngoài ca bệnh số 178, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không có thêm trường hợp nhiễm COVID-19.

*Tổng số người nước ngoài hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh  thuộc diện theo dõi trong thời gian 14 ngày còn 70 chuyên gia người Hàn Quốc, hiện không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

*Tổng số người Việt Nam, Thái Nguyên trở về từ vùng có dịch hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thuộc diện theo dõi trong thời gian 14 ngày còn 2 người, hiện không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

* Các trường hợp liên quan đến ca bệnh số 178 và Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.

*Trong ngày, thực hiện cách ly tại các cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm đối với 10 trường hợp, hiện đang chờ kết quả.

Thanh Xuân