T.X Phổ Yên: Chuyển đổi 450ha diện tích trồng lúa kém hiệu quả
Cập nhật ngày: 09/04/2020 16:39

Thực hiện “Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020”, đến nay, trên địa bàn T.X Phổ Yên đã chuyển đổi được 450ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hằng năm và cây ăn quả.

Trong đó 300ha đất trồng lúa chuyển sang trồng cây hằng năm (cây hoa, đậu tương, ngô, rau…) tập trung ở các xã Nam Tiến, Hồng Tiến, Tân Hương và Trung Thành; 150ha chuyển đổi sang trồng cây ăn quả (nhãn, bưởi, cam, ổi) ở xã Thành Công, Phúc Tân, Phúc Thuận và Minh Đức.

Thực tế sau khi chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng các cây khác đã giúp người dân tăng thu nhập lên gấp nhiều lần so với trước, từ đó nâng cao giá trị, hiệu quả canh tác trên cùng 1 đơn vị diện tích và góp phần cải thiện đời sống của người dân. Cụ thể: Diện tích trồng hoa cho thu nhập từ 15-20 triệu đồng/sào, tăng gấp 10 lần so với trồng lúa; còn đối trồng cây ăn quả cho thu nhập tăng gấp 5 lần so với trồng lúa.

Từ hiệu quả trên, trong thời gian tới, thị xã phấn đấu chuyển đổi thêm 45ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây hằng năm và cây ăn quả. Để hoàn thành mục tiêu này, ngành Nông nghiệp thị xã đang phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi diện tích đất nhỏ, lẻ theo hướng sản xuất tập trung quy mô lớn, đưa các loại cây trồng chất lượng cao vào sản xuất, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Hoàng Cường