Phú Lương: Thu ngân sách quý I tăng 16% so với cùng kỳ
Cập nhật ngày: 13/04/2020 17:19

Năm 2020, huyện Phú Lương được giao thu ngân sách là 69,9 tỷ đồng. Theo Chi cục thuế khu vực Phú Lương - Định Hoá, trong quý I, số thu ngân sách trên địa bàn huyện Phú Lương đạt hơn 22,3 tỷ đồng (bằng 32% dự toán tỉnh giao và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2019). Các nguồn thu có kết quả thực hiện đạt cao là: Thu tiền sử dụng đất đạt trên 6,4 tỷ đồng (bằng 177% so với cùng kỳ); thu lệ phí trước bạ đạt gần 5,4 tỷ đồng (bằng 123% so với cùng kỳ); thu thuế ngoài quốc doanh đạt trên 4,4 tỷ đồng…

Dự báo trong quý II, công tác thu ngân sách sẽ gặp khó khăn do hoạt động sản xuất của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách trong thời gian tới, Chi cục thuế khu vực Phú Lương - Định Hoá đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm như: Đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế đúng thời hạn; cập nhập kịp thời, đầy đủ, chính xác các loại tờ khai, chứng từ nộp thuế điện tử đến người nộp thuế; tập trung đôn đốc thu thuế, phí nợ đọng và phát sinh của khối doanh nghiệp và hộ kinh doanh; tiếp tục rà soát diện hộ điều chỉnh thuế cho phù hợp với thực tế…

 

 

Phan Trang