Sáng 7-7, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc), Sở Y tế, Sở Tư pháp, UBND các huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN). Tham dự Hội nghị có 100 đại biểu là trưởng xóm, trưởng các đoàn thể, người uy tín trong vùng đồng bào DTTS và MN.

Thái Nguyên có 123 xã thuộc vùng DTTS và MN, đồng bào DTTS chiếm 29,87 % (384 nghìn người) dân số toàn tỉnh. 5 năm gần đây, tình trạng tảo hôn trong đồng bào vùng DTTS và MN vẫn còn, với tổng số 508 cặp chiếm 1,77%. Có 3 cặp hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc Mông tại huyện Võ Nhai (năm 2015). Hậu quả từ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống khiến chất lượng dân số suy giảm, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực…

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe 3 chuyên đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống: Thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy; một số quy định của pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tình hình thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020” ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Vũ Công