Ngày 9-7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 7-2020. Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các báo cáo viên cấp tỉnh.

Phát biểu định hướng công tác thông tin tuyên truyền thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên tiếp tục quan tâm tuyên truyền về: Kết quả của đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó, tập trung vào các bài học kinh nghiệm khi tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; Chỉ thị số 45-CT/TƯ ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7); đặc biệt là những thành tựu nổi bật của ngành Tuyên giáo và các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2020)...

Trước đó, các báo cáo viên đã được thông tin về: Kết quả phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm.

Duy Phương