Chiều 14-7, Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn tỉnh Thái Nguyên khoá XIVvà sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020.

Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2017-2022, các cáp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật: Kết nạp được trên 40.000 đoàn viên mới; xây dựng 120 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới với tổng giá trị 40 tỷ đồng; duy trì hoạt động hiệu quả 180 đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường tại các huyện; hỗ trợ 2 tỷ đồng cho 20 mô hình thanh niên làm kinh tế của đoàn viên...

Từ những kết quả đạt được, thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Tỉnh đoàn Thái Nguyên sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; vận động, tập hợp thanh niên, thu hút rộng rãi các đối tượng thanh niên vào các hội nghề nghiệp; tập trung thực hiện cuộc vận động “vì đàn em thân yêu”... 

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn đã trao Kỷ niệm chương “vì thế hệ trẻ” cho những cán bộ ở các đơn vị có đóng góp cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (ảnh).

Vũ Công