Toàn tỉnh hiện có 155 dự án FDI còn hiệu lực
Cập nhật ngày: 11/08/2020 14:41

Trong tháng 7, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh 72 doanh nghiệp (DN) với số vốn đăng ký 370 tỷ đồng, cấp điều chỉnh thay đổi 214 DN, cấp thành lập đơn vị trực thuộc cho 28 đơn vị, tạm ngừng hoạt động 31 DN, giải thể 1 DN. Ngoài ra, tỉnh cũng đã ra quyết định chủ trương đầu tư cho 4 dự án mới, với số vốn đăng ký đầu tư 45 tỷ đồng; có 3 dự án điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thu hồi 4 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 395 DN với số vốn đăng ký 2.453 tỷ đồng, cấp điều chỉnh thay đổi cho 1.624 DN, cấp thành lập cho 175 đơn vị trực thuộc, tạm ngừng hoạt động 317 DN, số DN giải thể là 40; quyết định chủ trương đầu tư cho 24 dự án mới, với tổng số vốn đăng ký 982 tỷ đồng; điều chỉnh thay đổi chứng nhận đăng ký đầu tư 26 dự án; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 13 dự án. Tính đến đầu tháng 8, trên địa bàn tỉnh có 7.174 DN, với tổng vốn đăng ký 90.892 tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư FDI: Lũy kế 7 tháng qua, trên địa bàn tỉnh thực hiện cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 10 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 30,37 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 3 lượt dự án, với tổng vốn đăng ký thêm là 13,5 triệu USD. Đến nay, tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh là 155 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 8.244 triệu USD.

Hạ Liên