Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc. Ảnh: B.H
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc. Ảnh: B.H

Chiều 12-8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 47.

 Phát biểu bế mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Phiên họp theo đúng tinh thần có sự giãn cách nhất định, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau 03 ngày làm việc với tinh thần tích cực, trách nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra tại Phiên họp thứ 47. Cụ thể:

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cư trú (sửa đổi); Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Biên phòng Việt Nam; Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội; Xem xét dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Cũng tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030; Cho ý kiến về Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, ngay sau Phiên họp này, các cơ quan của Quốc hội phối hợp với các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan hữu quan hoàn thiện các nội dung mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến để tiếp tục hoàn chỉnh thêm một bước. Những nội dung nào đủ điều kiện thì sẽ chuẩn bị trình ra Quốc hội, những nội dung nào còn tiếp tục cho ý kiến tại Phiên họp thứ 48 và trước Kỳ họp Quốc hội thứ 10 thì cần sắp xếp, đảm bảo đẩy nhanh thời gian, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Theo CTT Quốc hội