Ngày 25-8, Đoàn công tác Quân khu 1 đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật, cơ sở kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; đánh giá kết quả công tác kỹ thuật 2 năm 2019, 2020; công tác xây dựng ngành kỹ thuật… của lực lượng vũ trang tỉnh.

Qua kiểm tra cho thấy, cơ quan kỹ thuật từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát chỉ lệnh, hướng dẫn của trên, chủ động tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy về công tác kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và hoạt động thường xuyên; triển khai toàn diện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu công tác kỹ thuật; tổ chức kiểm nghiệm, phân cấp chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật đúng quy định. Hàng năm, đã tổ chức tập huấn, bổ túc cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật, huấn luyện lực lượng dự bị động viên kỹ thuật. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, đoàn kiểm tra yêu cầu các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục duy trì đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật và công tác bảo quản, bảo dưỡng sửa chữa niêm cất vũ khí trang bị; tổ chức tốt huấn luyện kỹ thuật cho các đối tượng theo đúng kế hoạch. Tăng cường phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn vũ khí trang bị kỹ thuật kho, trạm và an toàn giao thông…

 

Đức Thúy
(Bộ CHQS tỉnh)