Quỹ Bảo vệ môi trường hỗ trợ xóm Trại, xã Nhã Lộng (Phú Bình) xe đẩy và thùng đựng rác thải.
Quỹ Bảo vệ môi trường hỗ trợ xóm Trại, xã Nhã Lộng (Phú Bình) xe đẩy và thùng đựng rác thải.

Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới (NTM) luôn là vấn đề khó ở nhiều địa phương trong tỉnh. Từ thực tế đó, những năm qua Quỹ Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) đã triển khai nhiều dự án để hỗ trợ các xã hoàn thành và nâng cao chất lượng tiêu chí này.

Từ năm 2015, các xã trên địa bàn tỉnh đã tập trung nhiều nguồn lực để thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM, trong đó có tiêu chí môi trường. Để các xã hoàn thành tiêu chí này, Quỹ Bảo vệ môi trường đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, với các hình thức, như: Tập huấn, phát tờ rơi đến người dân; hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh về hồ sơ môi trường. Đặc biệt, sử dụng nguồn quỹ bảo vệ môi trường để hỗ trợ các địa phương mua sắm thiết bị, như: Xe thu gom rác thải, thùng đựng rác, bể chứa rác… Sau 5 năm thực hiện hỗ trợ, đến nay, Quỹ đã hỗ trợ hơn 400 xe đẩy rác; gần 1.400 thùng đựng, bể chứa rác thải tại 28 xã trên địa bàn 9 huyện, thành, thị của tỉnh với tổng số tiền hỗ trợ trên 8 tỷ đồng. Đến nay, phần lớn các xã được hỗ trợ đã hoàn thành tiêu chí này…

Xã Trung Hội (Định Hóa) là một trong những địa phương được nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo vệ Môi trường. Sau khi được hỗ trợ, vấn đề vệ sinh môi trường của xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ông Lộc Mạnh Toàn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Năm 2017, xã được Quỹ Bảo vệ môi trường hỗ trợ 33 xe đẩy rác, 25 thùng đựng rác và 100 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật nên đã tạo thuận lợi cho việc thực hiện tiêu chí môi trường của địa phương. Cùng với đó, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường được quan tâm nhiều hơn nên năm 2018, xã đã hoàn thành tiêu chí này và về đích NTM…

Ngoài ra, năm 2018, Quỹ Bảo vệ môi trường cũng hỗ trợ huyện Định Hóa xây dựng lò đốt rác với kinh phí 1,6 tỷ đồng. Đây là công trình rất thiết thực đối với huyện, bởi một lượng rác thải sinh hoạt sau khi được thu gom sẽ xử lý theo phương pháp đốt

Ông Đoàn Văn Thủy, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường cho biết: Để sử dụng hiệu quả nguồn quỹ, trước khi thực hiện, cán bộ của Quỹ phải đi kiểm tra thực tế tại cơ sở để nắm bắt địa phương cần hỗ trợ nội dung gì. Sau hỗ trợ, cán bộ thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm để khi triển khai sang địa phương khác được thực hiện tốt hơn. Cùng với đó, Quỹ đã phối hợp, huy động các đơn vị, doanh nghiệp, như: Ủy ban MTTQ tỉnh, Công ty Samsung Electronisc Việt Nam - Thái Nguyên, Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo… hỗ trợ các địa phương trang thiết bị thu gom rác.

Có thể thấy, mặc dù nguồn quỹ để hỗ trợ cho các địa phương thực hiện tiêu chí môi trường chưa lớn, song, những công trình, trang thiết bị hỗ trợ được sử dụng hiệu quả đã góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp ở những địa phương thụ hưởng.

Dương Hưng