Hiện nay, Dự án đường Bắc Sơn kéo dài cơ bản đã giải phóng xong mặt bằng. Trong ảnh: Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.
Hiện nay, Dự án đường Bắc Sơn kéo dài cơ bản đã giải phóng xong mặt bằng. Trong ảnh: Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất T.P Thái Nguyên đã lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) trên 70ha đất để thực hiện 64 dự án; chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho trên 720 hộ gia đình, cá nhân, đơn vị, với tổng số tiền trên 416 tỷ đồng (trong đó kinh phí hỗ trợ chuyển nghề là trên 37 tỷ đồng); 113 trường hợp được bố trí tái định cư.

Từ nay đến cuối năm, Trung tâm sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện các dự án nằm trong quy hoạch của Khu đô thị Thái Hưng, dự án Khu nhà ở Cao Ngạn, dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn II. Đồng thời, đẩy mạnh GPMB thực hiện các dự án nằm trên địa bàn T.P Thái Nguyên đã được ký biên bản ghi nhớ đầu tư, trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018.

Sông Hương