Huy động vốn đạt trên 72,7 nghìn tỷ đồng
Cập nhật ngày: 18/09/2020 10:14

Tính đến hết tháng 8, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCND), chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt 72.712 tỷ đồng, tăng 11,12% so với cuối năm 2019. Ước đến cuối tháng 9 đạt khoảng 73.200 tỷ đồng.

Tuy tốc độ tăng trưởng không cao như huy động vốn nhưng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn cũng đã đạt 60.153 tỷ đồng, tăng 5,25% so với cuối năm 2019. Ước đến cuối tháng 9 đạt 60.600 tỷ đồng. Nợ xấu chiếm tỷ trọng 0,8%/tổng dư nợ.  

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, mặc dù các TCTD đã có nhiều giải pháp thực hiện mở rộng tín dụng ngay từ những ngày đầu năm nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên dư nợ trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 tăng thấp hơn toàn ngành (chỉ đạt 2,74%). Tuy nhiên, sang quý III, do tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn bắt đầu ổn định và duy trì được đà tăng trưởng, đã giúp dư nợ tín dụng tăng 5,25% so với đầu năm, cao hơn tăng trưởng tín dụng toàn ngành (toàn ngành là 4,75%).

Hạ Liên