Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Điểu Kré, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Dân vận.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Điểu Kré, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Dân vận.

Sáng 22-9, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và biểu dương 90 điển hình tiêu biểu trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở giai đoạn 2015-2020.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Điểu K'ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; thường trực các huyện, thành, thị ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo, cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy qua các thời kỳ...

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ôn lại truyền thống vẻ vang công tác dân vận 90 năm qua. Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã đặc biệt coi trọng công tác dân vận. Công tác dân vận của Đảng được xác định là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Sinh thời Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trải qua 90 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Đồng chí Điểu Kré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương trao Kỷ niệm chương cho các đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng Bằng khen cho các điển hình tiêu biểu trong tham gia xây dựng chính quyền giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các điển hình tiêu biểu trong tham gia xây dựng chính quyền giai đoạn 2015-2020.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Điểu K'ré và đồng chí Nguyễn Thanh Hải đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của tỉnh qua các thời kỳ. Các đồng chí cũng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng như hệ thống dân vận của tỉnh đã nỗ lực trong suốt thời gian qua. Đồng thời khẳng định công tác dân vận của hệ thống chính trị thực hiện tốt đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng trong thời gian tới, các đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 43 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị. Thực hiện công tác dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; tăng cường hoạt động đối thoại, tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; lắng nghe, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”…

Tại lễ kỷ niệm, Ban Dân vận Tỉnh ủy vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 24 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 90 điển hình tiêu biểu trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở giai đoạn 2015-2020.

Thúy Hằng - Mạnh Hùng